Tillsammans för Landskronas miljö

0
159

Johan HolmstedtDen 50 meter höga rödmålade
skorstenen på Landskronas
kraftvärmeverk syns på långt håll
och har en knut alldeles innan
toppen. Knuten i det som ska bli
Sveriges längsta fjärrvärmenät.
Ett tydligt symboliskt konstverk
mitt i verkligheten skapat av
kände konstnären Carl Fredrik
Reuterswärd. Titel: ”Non CO2”.

Det nya kraftvärmeverket är bara två
år gammalt och knuten ska tolkas
som att Landskrona Energi vill sätta
stopp för de fossila utsläppen. Men den syftar
också på Landskrona som knutpunkt för energiförsörjningen
i norr och söder om staden.
I norr är fjärrvärmenätet ihopkopplat
med Helsingborg sedan 2005 och arbetet
med att skapa en sammankopplande
fjärrvärmeledning mellan Landskrona
och Lund har precis startat.
Med en 29 km lång fjärrvärmeledning
ska Helsingborg kopplas samman med
Lund via Landskrona. Ledningen väntas
bli klar hösten 2015 och investeringen beräknas
till cirka 300 miljoner kronor. Det
blir då Sveriges längsta fjärrvärmenät.
– Tack vare samarbetet får vi en ökad
elproduktion, leveranstrygghet, förbättrad
konkurrenskraft för fjärrvärmen och
sist men inte minst, även minskad klimatpåverkan,
säger Johan Holmstedt, vd
för Landskrona Energi.
– Varje år kommer vi att kunna minska
koldioxidutsläppen med 26 000 ton
tack vare de olika egenskaperna i våra

kraftvärmeverk. Samtidigt kommer vi att
kunna sänka produktionskostnaderna då
våra tre system optimeras.
– En tryggare värmeförsörjning för
Västskånes fjärrvärmekunder helt enkelt,
säger Johan Holmstedt.
I kraftvärmeanläggningen produceras
värme och el samtidigt. Kraftvärmeverket
förbränner PTP – utsorterat papper, trä
och plast.
Landskrona Energi försörjer sin stad
med omgivningar på tre olika sätt.
Fjärrvärme är ett. Elnät och stadsnät för
kommunikation är de två andra.
– På elområdet håller vi nu på att ta
fram en solpotentialkarta över Landskrona,
berättar Johan Holmstedt. Med
en sådan karta kan landskronaborna få
information om vilka byggnader som är
lämpliga för solenergianläggningar.
För att ta fram kartan, som ska göras i
3D, behöver staden laserskannas med helikopter
eller flyg. Arbetet görs i samarbete
med Landskrona stad och Lunds
Tekniska Högskola.
Tredje pusselbiten i det miljöpussel för
Landskrona som Landskrona Energi har
stor del i är stadsnätet som försörjer lan
dskronaborna
med kommunikation. Stadsnätet
är helt fiberbaserat vilket säkerställer
att investeringen är framtidssäker för snabba
och moderna tjänster lång tid framöver.
– Vi bygger ut nätet löpande med målsättningen
att minst 95 procent av hushållen
och företagen och 100 procent av
de kommunala verksamheterna ska kunna
ha tillgång till minst 100 megabit till
2020, säger Johan Holmstedt.
Stadsnätet ägs och drivs av Landskrona
Energi och rankas i undersökningar som
ett av de bästa och mest välutbyggda i
Sverige. Varje år presenterar Svenskt
Näringsliv näringslivsrelaterad statistik
som bygger på tiotusentals företag och
politiker som bedömer olika aspekter av
det lokala företagsklimatet. Statistik finns
bland annat för hur de lokala företagarna
uppfattar tele- och it-nätet i den egna
kommunen. Där toppar Landskrona
med att vara bäst i Skåne, och dessutom
på tredje plats i hela landet.
Nätet är helt öppet, vilket innebär att
vem som helst kan leverera tjänster i det
och på lika villkor.
– För kunden innebär det fritt val av
leverantörer och konkurrensen mellan
dem gör också att priserna är låga. Vi erbjuder
redan idag bredband, tv, telefoni
och säkerhetstjänster men framöver
kommer vi även att vara delaktiga i att
lansera nya typer av tjänster för smarta
hem, säger Johan Holmstedt.
Landskrona Stadsnät tillhandahåller
också kommunikationstjänster till företag,
3G och 4G-master, vindkraftverk,
skolor och kommunala verksamheter
samt till operatörer.
I år fokuserar Landskrona Energi på
att bygga ut fibernätet framförallt i de
mindre tätorterna runt Landskrona men
även ön Ven kommer nu att få fibernät.