Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre!

0
109

 

Återvinning Gävle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nylund– Den främsta uppgiften för oss
är att förebygga avfall.
Thomas Nylund, förbundsdirektör
för Gästrike Återvinnare,
utmanar gärna rutintänkandet.
– Om vi tänker rätt från början,
då lägger vi också grunden för
en bättre miljö, säger han.

Gästrike återvinnareVår främsta uppgift är faktiskt enligt
EU:s avfallsdirektiv att förebygga
avfall, säger Thomas Nylund.
Förr handlade kommunal renhållning
bara om att samla in och forsla bort
soporna, och det är naturligtvis fortfarande
en stor och viktig daglig del av vår
verksamhet även idag, men vårt uppdrag
är betydligt större än så. Vi är en viktig
del i byggandet av ett hållbart samhälle.
Att ta hand om hushållsavfall är i allra
högsta grad en kunskapsfråga för Thomas
Nylund och Gästrike återvinnare,
som tar hand om hushållsavfall inte bara
från Gävle, utan även från Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby. Förra
året tilldelades förbundet ”Swedish Recycling
Award” för sin framgångsrika
satsning på kunskapsexport till bland andra
Serbien och Polen.
– Av det kommunala renhållningsföretaget
har vi skapat ett kunskapsföretag
för en hållbar utveckling på en internationell
arena, säger han. Vi är en viktig del i
byggandet av ett hållbart samhälle.
– Jag tror att vi måste vara öppna för
att hitta nya vägar och nya lösningar för
framtidens hållbara stadsbyggande, men
också nya affärsmodeller som inte bygger
på slit och släng utan som är mer långsiktigt
bärkraftiga.
– Vi måste börja ställa om och istället
gå mot en cirkulär ekonomi. Därför tar vi
aktivt del i samhällsplaneringen. Den
som kan gå före i detta har en konkurrensfördel.
Jordens resurser är tyvärr inte
oändliga.

Thomas Nylund är konkret.
– Att förebygga avfall och att stimulera
återbruk och återvinning är i fokus. När
framtidens bostäder och städer skapas är
det viktigt att lyfta in de här aspekterna
från början, så tidigt som möjligt i planeringen,
säger han.
– Jag förvånas över hur många samhällsplanerare
och arkitekter alltför ofta
tycks glömma bort det. Det saknas utrymme
för källsortering i köken/bostäderna,
och soprummen, eller återvinningsrummen
som vi föredrar att kalla dem, är underdimensionerade
för den sortering vi
skulle vilja ha och ibland placerade så att
insamlingsfordonen inte kommer fram till
dem på ett smidigt och säkert sätt.
– I de stadsdelar som byggs i framtiden
i Gävle utgår jag från att de här basala
kraven tas hänsyn till från början.
Thomas Nylunds vision är att skapa
hållbara stadsdelar med en viss ”självförsörjningsgrad”.
– Urbaniseringen som pågår måste
bygga på ett successivt utbyggbart modultänkande
om infrastruktursystemen
för avfallshantering, vatten- och avlopp
samt energiförsörjningen ska kunna byggas
till rimlig kostnad och omfattning,
förklarar han.
– Det handlar till exempel om att ta hand
om dagvatten på ett bra sätt. Det är inte
klokt att vi spolar våra toaletter med friskt
dricksvatten! Om vi satsade mer på att rena
regnvattnet kunde vi använda det istället.

Han fortsätter att
räkna upp möjligheter:
• Lokalt återvinna vissa material som
plaster, fragmentera dem och producera
nya förbrukningsvaror med 3-D skrivare.
• ”Brukar-pooler” för ökad samanvändning
av olika saker, verktyg mm som
var och en använder sällan – onödigt att
alla skaffar alla prylar.
• En stående återbruksmarknad för saker
man själv inte längre behöver eller
vill ha, men som någon annan kan ha användning
för.
– Kanske kan vi se mindre lokala enkla
anläggningar för detta i framtiden? Vi för
ut kretsloppet närmare invånarna. Det är
här och nu vi ska börja göra det!
Men det behöver också vara ”lätt att
göra rätt”.
– Vi vill vara med och sänka trösklarna
för våra kommunmedborgare, hjälpa
människor och företag att göra miljökloka
inköpsval. Val som minimerar uppkomst
av