Trädgårdsstadsskolan bidrar till bättre lärare

0
903

Trädgårdsstadsskolan i Tullinge
är en grundskola med 670 elever.
Skolan är även en så kallad
övningsskola som i samarbete
med Stockholms universitet utbildar
framtidens lärare genom
att ta emot lärarstudenter.

Trädgårdsstadsskolan invigdes 2002
av dåvarande statsminister Göran
Persson. De slutna klassrummens tid
var förbi, skolorna skulle byggas med
flexibla, stora ljusa lokaler – en trygg
öppen miljö. Trädgårdsstadsskolan
och Tuna skola i Tumba var bland de
första som byggdes enligt den här arkitektoniska
modellen.

Ni är förutom en vanlig grundskola
även övningsskola som samarbetar
med Stockholms universitet, vad betyder
det?
– I grunden handlar det om att utbilda
fler och bättre lärare, säger
Trädgårdsstadsskolans rektor Anne
Bolmgren. 2010 fick Stockholms universitet
uppdrag av den dåvarande
Allians-regeringen att få fram övningsskolor
för blivande lärare. Fyra
skolor blev utvalda, däribland alltså
Trädgårdsstadsskolan.

Vad krävs av er för att kunna ta emot
lärarstudenter?
– I stort sett alla våra lärare utbildas
i handledning, vilket innebär att
de går en 7,5 p högskolekurs i ämnet,
och dessutom genomgår utbildningar
för att professionellt kunna bedöma
lärarstudenternas insatser och lämplighet.
Vi har även tagit fram en plan
för verksamhetsförlagd utbildning
som både vänder sig till studenter och
våra egna lärare. Det betyder att det
finns riktlinjer och fungerande rutiner
från dag ett när studenten kommer till
oss. Våra lärare håller även egna seminarier
där de går igenom sådant
som är viktigt i läraryrket, och som de
inte får i den vanliga lärarutbildningen,
till exempel föräldrasamarbete.

Vad tycker era egna elever om att
ibland bli undervisade av lärarstudenter?
– Vi har gjort utvärderingar i två år
och det har visat ett positivt gensvar
bland eleverna. Värt att poängtera är
att de lärare som vi anställt under senare
år har sökt sig hit för att även få
lära sig utbilda lärarstudenter – det
säger något om intresset för läraryrket
och därmed även kvaliteten på våra
lärare, säger Anne Bolmgren.