TRÅDLÖST NÄT FÖR ”DEN SMARTA STADEN”– HÄR FINNS OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

0
309

FIBERRACET FORTSÄTTER med oförminskad styrka och
kommer så att göra till dess att vi har ett färdigutbyggt nät över
hela landet. Stadsnätsoperatören Fibra gör allt för att dra sitt
strå till stacken i fem Mälardalskommuner. Nu testas dessutom
ny teknik med outtömliga möjligheter.

Fibras verksamhet handlar först och
främst om att bygga ut ett stort och säkert
fibernät, men inte bara det. Parallellt
pågår utveckling och tester av ny teknik.
– Just nu är vi i uppstarten att pilottesta
ett öppet trådlöst nät som gör det möjligt
att bygga ”den smarta staden”, som det
har talats om i ganska många år. Tekniken
har förfinats och olika standarder runt
lågfrekvent trådlös kommunikation har
dykt upp. Detta är en möjliggörare för automatisering
av den smarta staden, säger
Fibras vice vd David Hjälmgården och
ger några exempel.
– Det kan handla om allt från att mäta
vattennivåer och luftföroreningar till att
hålla koll på soptunnorna när det är dags
att tömma, läsa av trafikflöden eller läsa
av fjärrvärmeförbrukningen.
– Här finns oändliga möjligheter att
automatisera flöden. Det är en otroligt
spännande och expansiv period just nu
där det gäller att ta plats.

DET SOM TIDIGARE skett manuellt kan
nu batteridrivna sensorer ta hand om. Här
ser David Hjälmgården möjligheten att
kunna tillhandahålla ett trådlöst nät där
lokala företag kan koppla upp sig mot
olika tjänster som andra utvecklar och levererar.
På liknande sätt som med Fibras
befintliga stadsnät.
– Vi är ett av landets största kommunala
stadsnätsbolag. Det sedan kommuner
och energibolag i Västerås, Eskilstuna,
Strängnäs, Hallstahammar och Arboga
för några år sedan enades i ett gemensamt
stadsnät. Idag ställs så stora krav att man
måste ha volym för att kunna driva nätverksamhet
på professionell bas, säger
David Hjälmgården.
Bolaget startade redan för 17 år sedan
som ett gemensamt projekt mellan
Mälarenergi och ABB. Mycket har hänt
sedan dess då nätet gått från att till största
del användas för att nöjessurfa till att vara
bärare av samhällskritisk information

DAVID HJÄLMGÅRDEN förklarar att
stadsnätet är ett öppet nät där ett 20-tal
tjänsteleverantörer konkurrerar om att
tillhandahålla Internet, TV, telefoni och
andra värdeskapande tjänster för privatpersoner
och organisationer.
– Vår styrka är att vi erbjuder ett stort
och etablerat tjänsteneutralt nät. I konkurrens
om slutkunden får sedan andra
leverera de olika tjänsterna. Vi har många
stora och viktiga kunder, varav ett flertal
hanterar samhällskritisk information.
Därför lägger vi ner enormt mycket arbete
på att kunna leverera ett så säkert
och robust nät som möjligt. I det arbetet
samarbetar vi med tillsynsmyndigheten
PTS, säger David Hjälmgården.
Västerås stad en är av flera större kunder.
Här finns ett stort antal fastighetsägare
och företag. Till exempel ABB,
Westinghouse och Region Västmanland,
och såklart även många småhusägare.
Totalt rör det sig om cirka 70 000 anslutningar.

Foto: Cultura Creative