Ulla Jacobssons plats- kraftigt tillskott av nya bostäder

0
235

Kvarteret HajenKvarteret Hajen är efter SCAhuset
näst på tur att bli inflyttningsklart
i Mölndals innerstads
gigantiska omvandling.
Från september nästa höst
kommer hyresgäster successivt
att flytta in i sina nya
toppmoderna bostäder, butiker
och verksamhetslokaler.

Det gäller inte minst stadsbiblioteket,
som här i splitternya
lokaler i två plan vid Ulla
Jacobssons plats, får ett jättelyft.
Den inflyttningen äger rum vid årsskiftet,
2017-2018.
– Vår del i förnyelsen av Mölndals innerstad
är det i särklass största vi genomfört,
säger Mats Andersson, fastighetsutvecklingschef
på Mölndalsbostäder, som
i innerstadsutvecklingen bygger och utvecklar
kvarteret Hajen utefter gågatan,
mittemot Mölndal Galleria.
Därefter drar bygget av kvarteret
Gråsejen igång med byggstart
2018. Bergmansgatan som idag
kan upplevas som en bakgata
kommer om några år att vara en
livfull shoppinggata av innerstadskaraktär
med både bostäder
och butiker.
Mats Andersson påpekar att
Mölndalsbostäder kontinuerligt
genom åren tagit fram nya hyresbostäder.
Men det är ingen tvekan
om att byggtakten nu skruvats upp,
och det ganska rejält.
– Målet har utökats från att tillskapa 60
lägenheter per år till 100-120 per år. Och
då spelar naturligtvis de nyproducerade
lägenheterna i innerstaden stor roll. 200 i
kvarteret Hajen och drygt 100 i Gråsejen.
Just bostäder är för övrigt en jätteviktig
del av förnyelsen av Mölndals innerstad,
betonar Mats Andersson.

Det handlar om, som han säger, att tillsammans
med övriga aktörer skapa en levande
och dynamisk innerstad med ett
brett utbud av alla de ingredienser man
förväntar sig att möta i en riktig stad. Med
betydligt fler människor, både via arbetsplatser
och via ett kraftigt ökat utbud av
bostäder, både hyresrätter och bostadsrät-
ter, finns alla förutsättningar för ett pulserande
stadsliv, dygnet runt, det som vi eftersträvar,
menar Mats Andersson.
– I kvarteret Hajen accelererar vi rejält i
fråga om bostäder. Från att tidigare ha haft
83 lägenheter i kvarteret, kommer vi att ha
närmare 200, varav ca 50 i det punkthus på
16 våningar, som onekligen blir ett av
Mölndals Innerstads landmärken.
Det är alltså här, i kvarteret Hajen, som
stadsbiblioteket ska flytta in, med huvudentré
både mot Ulla Jacobssons plats på
Brogatan och mot Bergsmansgatan.
Kvarteret i sin helhet, som även inkluderar
Medborgaregatan, har som sagt ett
stort fokus på folkliv, rörelse och puls,
mycket tack vare stadsbiblioteket som
mötesplats och det kraftiga tillskottet av
boende.

Men Hajen med sina levande fasader,
mycket ljus och mycket glas, kommer definitivt
i lika hög grad att förknippas med
sin livaktiga och spännande shopping.
Det blir ett rikt utbud av butiker och serveringar
i gatuplanet, dessutom en blandning
av verksamheter och kontor på plan
två, som just nu som bäst håller på att
formas. Här kommer bland andra en
vårdcentral att flytta in.
– Det är ett pussel att få allt på plats,
dels med evakueringar under byggtiden,
och dels med utmaningen att få till en bra
och spännande mix av butiker och verksamheter.
Vi vill ju ha rätt sammansättning
av lokalhyresgäster och butiker, allt
för att skapa en dynamisk innerstad, poängterar
lokaluthyraren Peter Olsson,
som förklarar att den nedersta våningen
med butikerna i gatuplanet till stora delar
behållits, för att hålla staden vid liv under
byggtiden. Ovanpå byggs nu tre nya lamellhus
med vardera fem våningar lägenheter,
det vill säga intill punkthuset med
sina 16 våningar.
– Populära Ostbutiken och Fiskhallen
med flera på Medborgaregatan, kommer
att kompletteras med ytterligare 6-8 butikslokaler,
samt moderna kontorslokaler
i kvarteret. Vi ser att det finns ett stort in-tresse. Så det är ingen tvekan om att nya
Mölndals innerstad med sin potential och
dynamik, med vårt kanonläge vid E6 och
Knutpunkt Mölndalsbro, har en stark
dragningskraft, säger Peter Olsson.
Det gäller för övrigt även vårt kraftiga
tillskott av hyreslägenheter, inflikar Mats
Andersson.
Mölndals innerstad– Det här blir så bra, fortsätter han.
Samspelet mellan alla oss som planerat
och nu bygger och utvecklar Mölndals innerstad
har fungerat otroligt bra. Det blir
inte bara en ny centrumanläggning bland
andra, det blir faktiskt en ny stad. Det
känns fantastiskt roligt!

Text: Per-Åke Hultberg
Illustrationer: Fredblad Arkitekter