Unika Urban Vision Digital teknik i världsklass visar framtidens stad

0
203

Urban Explorer

Urban VisionHur kommer Norrköping att
se ut när Ostlänken är på plats?
Du som är nyfiken kan nu på
ett lekfullt och innovativt sätt ta
del av stadsutvecklingen via ett
interaktivt verktyg på Visualiseringscenter
C. Världsklass!
Dessutom gratis.

Vad är det som händer i vår
stad, det byggs ju så otroligt
mycket? Och vad är på gång
framöver. Har du frågor av den typen, allt
som hör till visuella delen av stadens utveckling,
är det 3D-kartan Urban Explorer
på Visualiseringscenter C som gäller.
Många Norrköpingsbor och besökare
har testat och fascinerats av den stora
pekskärmen där man som besökare kan
navigera i en 3D-modell av staden. Här talar
vi om teknik i världsklass. Inte undra
på att utställningen drar besökare långt
utanför Norrköpings gränser.

Lika betydelsefull som den visat sig vara
som arbetsredskap att visualisera byggprojekt
för stadsbyggnadsproffs, lika spännande
är den för nyfikna och engagerade
skolelever. Olika kvarter och stadsdelar
kan zoomas in, nya byggnader placeras ut
medan andra tas bort, och så vidare.
Att utställningen med sina interaktiva
verktyg är ett populärt besöksmål
för skolklasser är alltså ganska givet. I
synnerhet som barnen och ungdomarnas
egna idéer och visioner lyfts fram i
olika typer av workshops.
– Urban Explorer är tänkt som ett pedagogiskt
hjälpmedel som förklarar och
gör stadsbyggandet mer begripligt. Och
det är så det fungerar, säger Anna Öst,
chef för produktionsavdelningen på Visualiseringscenter.
Det är, menar hon, ett perfekt sätt
att inkludera invånarna i kommunens
förändringsarbete, till exempel vid
medborgardialoger, då deltagarna kan
se Norrköping från ovan i en mycket
verklighetstrogen 3D-modell och sedan
också tycka till om kommunens framtidsvisioner.

Syftet från Norrköpings kommun är att
skapa nyfikenhet, engagemang och förståelse
för frågor som rör stadens utveckling.
Men det handlar inte bara om att
titta, se och lära. Här finns alla möjligheter
att själv experimentera, oavsett om
du är stadsbyggare, arkitekt eller vanlig
besökare. Kanske snabbt skissa fram
ett eget förslag på framtida bebyggelse
genom att måla direkt på skärmen och
skapa enkla 3D-modeller, även modifiera
terrängen.
Att Urban Vision idag är ett viktigt
arbetsredskap för Stadsbyggnadskontoret
råder det ingen tvekan om. Det visar
om inte annat den 3D-strategi som tagits
fram med målet att underlätta planeringen
och kommunikationen av kommande
nybyggnationer. Det innebär också att
nya projekt snabbare kommer att kunna
visas offentligt vid Visualiseringscenter.
– Att bygga stad är ett ständigt pågående
arbete. Utställningen uppdateras därför
hela tiden med nytt material, till exempel
hur de aktuella stadsutvecklingsprojekten
fortlöper, säger Anna Bäckstrand,
projektledare på Norrköpings kommun.