Vår skola ska bli bäst i länet

0
372

– Vi har som inriktningsmål att vara länets bästa skolkommun och jobbar nu målmedvetet för att det ska bli verklighet. Och det är absolut ingen omöjlighet, säger kommunalrådet Elisabeth Gunnars (FP), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. 

Av den anledningen har Österåkers kommun satsat 10 miljoner kronor extra på lärarnas löner under 2013. Pengarna ska fördelas på hela lärarkåren oavsett skola, det vill säga inom både kommunala skolor och friskolor.

– Vi gör självklart ingen skillnad beroende på om det är en kommunal skola eller fristående, det är ju våra elevers utbildning det handlar om, säger Elisabeth Gunnars.

Inriktningsmålet är att vara länets bästa skolkommun. Österåkers kommuns unika satsning på lärarlöner och en förestående stor renovering av Söraskolan visar på bredden av insatser för att nå det uppsatta målet.

– Bara det att vi nu sätter stort fokus på skolan som en av våra viktigaste framtidsfrågor ger effekt direkt. Under förra året skedde ett trendbrott, att färre elever nu söker sig till skolor närmare Stockholm. En sak är säker, vi kan redan idag erbjuda våra barn och ungdomar jättebra utbildning inom kommunens gränser. Det finns alltså ingen anledning att av kvalitetsskäl välja bort skolorna på hemmaplan, betonar Elisabeth Gunnars.

Den pedagogiska utvecklingen har givetvis högsta prioritet. Bland annat har en sedan tidigare påbörjad IT-satsning fördubblats inför 2013. I samarbete med SKL – Sveriges kommuner och Landsting – genomförs en stor matematiksatsning med syfte att vässa ämnet matematik på alla nivåer, bland annat med hjälp av så kallade matematikutvecklare. Ett annat exempel är ett samarbete med lärarhögskolan om verksamhets- förlagd utbildning, vilket innebär att skolor i Österåker kontinuerligt kommer att ta emot lärarkandidater.

– Vi ser det som utmärkt rekryteringsbas för nya lärare. Det är ju utan tvekan den enskilda läraren i klassrummet som har den viktigaste rollen i arbetet att lyfta skolan. Vi är därför angelägna om att få hit de bästa och samtidigt behålla dem vi redan har, säger Elisabeth Gunnars.

Andra konkreta insatser på väg mot länets bästa skola är exempelvis uppdateringar av skolmiljöerna. Söraskolan i Åkersberga, som idag är gammal och sliten, står inför det kanske största lyftet, en välbehövlig och omfattande ombyggnad. Målet för Söraskolan, precis som för alla andra kommunala skolor i Österåker, är att kunna erbjuda en modern och flexibel skolmiljö, både innehållsmässigt och utseendemässigt.