Vallentuna – Här växer människor och företag

0
176

 

Vallentuna bilagaVarje dag blir jag imponerad av den positiva energi
och det engagemang som våra invånare har
här i Vallentuna, endast alla våra runstenar tycks
stå stilla. Det är viktigt att kommunen är en del i den tydliga
rörelse framåt som finns här, därför har kommunfullmäktige
antagit en ny kommunplan i juni 2016 som bättre speglar tiden
vi lever i och visionerna för Vallentuna.

Vår ambition är att skapa den bästa kommunen för
människor och företag att växa i. För att uppnå detta måste
hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar
och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet
förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler,
pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis
skolan ökar. Vallentuna ska bli en av landets 30 bästa
skolkommuner. Självklart behöver vi arbeta hårt för att nå
fram till det målet, men det är fullt realistiskt.

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats att
starta och utveckla företag på. Vi ska minimera regelverken,
maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.
Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta
och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet
ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun.
KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot
i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin.
Det ska vi självklart utnyttja för att kunna erbjuda studerande,
forskare och företag en knutpunkt.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan
med företag utveckla mötesplatser för människor som
arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag
med tillväxtambitioner.
Förutom näringslivsfrågorna är miljön central i den
nya kommunplanen. Vår kommun ska växa hållbart.
Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens
egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter
att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är
ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska
miljöcertifieras enligt ISO 14001.

Jag är övertygad om att jag
kommer att fortsätta imponeras av
Vallentunaborna. Vår kommun har
massor att erbjuda och det finns all anledning
att välja Vallentuna.

Parisa Liljestrand.
Kommunstyrelsens ordförande