Våra bussar är tågets förlängda arm

0
128

Landskrona buss
Landskronas busstrafi k ligger i 
topp
när resenärerna i Skåne får
säga sitt. Och nu förstärks dessutom

tidtabellerna ytterligare.

Vi har väldigt trevliga förare och
en stadsbusstrafik som täcker
staden väl med våra fem olika
linjer, förklarar Maria Heideman, trafikutvecklare
vid Skånetrafiken.
Nobina är ett av Nordens största persontrafikföretag
och kommer att fortsätta
köra bussarna för Skånetrafiken i
Landskrona med ett nytt avtal från augusti,
och den regiontrafik som Nobina
redan kör i Nordvästra Skåne kommer
att utökas i december.
I avtalet ingår en incitamentsersättning
med ett tydligt ansvar för trafikföretaget
att öka antalet kunder i kollektivtrafiken.
Totalt rör det sig om 38 bussar som i
december 2015 kommer att utökas till
42. I Landskrona kommer det, förutom
de klassiska trådbussarna – de enda i
Sverige, att rulla 12 gasbussar.
Trådbussarna fyllde för övrigt 10 år förra
året och trafikerar linjen mellan Landskronas
järnvägsstation och dess centrum.
– Linje 3 med trådbussarna drogs i
samband med att en ny tågstation lades i
stadens utkant när nya Västkustbanan
mellan Lund och Helsingborg öppnades,
säger Tom Olsson, affärsutvecklingschef
för Skåne på Nobina.
– De drivs av el vilket ger en tyst trafik
helt utan utsläpp.

ÖBuss, Landskronaver huvud taget
har den nya stationen
betytt mycket för pendlandet i nordvästra
Skåne. Plötsligt blev det väldigt
mycket lättare att bo och arbeta eller studera
i Helsing borg, Landskrona, Lund
eller Malmö. Dess utom kan du hoppa på
tåget i Landskrona och åka direkt till
Kastrup, Köpenhamns flygplats. Inga byten,
inget krångel.
– Våra bussar är tågets förlängda arm,
säger Maria Heideman. Linje 3 är medvetet
dragen i en rät linje från centrum till
stationen, för en snabb vidare transport.
Linje 3 är den största linjen och står
för 36 procent av resorna i Landskronas
stadsbusstrafik. Förra året gjordes det
närmare 2,5 miljoner resor med bussarna
i Landskrona.

Hela Öresundsregionen
är inne i ett
expansivt skede och ett medvetet miljötänkande
ökar också tågresandet.
– Från stationen i Landskrona går det
fem tåg i timmen, och vi måste punktligt
finnas på plats vid stationen med våra
bussar för att erbjuda kunden en snabb
vidare transport till sin slutdestination,
säger Maria Heideman. Punktligheten på
Linje 3 är 96 procent och vi eftersträvar
att det alltid ska stå en trådbuss och vänta
på dig när du anländer till stationen.
När tågresandet ökar och tågens avgångar
förändras och utökas kommer
Skånetrafiken att säkerställa att även
stadsbusstrafiken anpassas efter detta.
Redan vid tidtabellsskiftet i augusti kommer
turerna inom stadsbusstrafiken att
bli tätare för att kunna tillgodose kundernas
behov av bra förbindelser till tågen.
Landskrona stad satsar dessutom på
att förbättra hållplatserna med till exempel
trottoarkanter i rätt höjd för att bussen
ska kunna ”niga” så att rollatorer och
barnvagnar enkelt kan rulla ombord.

Det höga betyget
till busstrafiken i
Landskrona grundar sig på Skånetrafikens
egen kvalitetsundersökning. I kvalitetsundersökningen
har resenärer ombord tillfrågats
om punktlighet, information, förarens
service och körning, fordonets skick
och om de skulle rekommendera någon
annan att åka på en skala från 0 till 10.
Landskrona ligger i topp när siffrorna
summeras och har gjort så tre år i rad.
– Till syvende och sist handlar det om
beteende, säger Maria Heideman. Jag
tror det är en tradition här i Landskrona.
Alla säger Hej! Eller Hallå, ja!
– Sådant smittar.