”Våra hyresgäster hjälper Lund att utvecklas”

0
126

– Lund är ingenting utan stadens
studenter, säger Henrik Krantz,
vd för AF Bostäder. Därför är vi en
oerhört viktig aktör för Lunds utveckling.
Det är hos oss de flesta
studenter bor.

AF Bostäder är södra Sveriges största
studentbostadsföretag och
Lundastudenternas eget bostadsföretag
och därmed en del av den viktiga
stadsutbyggnad som Lund nu genomgår
med förtätning av staden
som ledord.
– Erfarenhetsmässigt vet vi att de
flesta studenter vill bo så nära universitet
som möjligt. Vi satsar därför
inte på bostäder utanför Lunds
stadskärna, då kan många av studenterna
lika gärna bo kvar ”hemma” i
de orter som ligger på pendlingsavstånd.
Man kan ju faktiskt nå Lund
från var som helst i Skåne på cirka en
timme, säger Henrik Krantz.

AF Bostäder i Lund bygger, utvecklar
och sköter bostäder åt ca 8 000 studenter
vid Lunds universitet.
– Vi satsar på att bygga nya bostäder
som ligger nära universitetet, nära
centrum och nära till andra studenter.
Våra nya bostäder blir en del
av den förtätning som hela Lund siktar
på, säger Henrik Krantz.
AF Bostäder har flera nybyggnadsprojekt
på gång, och flera som renoveras.
– Vi river till exempel fyrklöverhusen
på Kämnärsrätten med nya, mer
ändamålsenliga studentbostäder.
Och vi bygger ett helt nytt kvarter
med 256 lägenheter i närheten av
LTH och Ekonomihögskolan.
– För trettio år sedan hade vi ett
överskott av lägenheter, det har vi inte
i dag. Samtidigt finns det generellt sett
bättre möjligheter för studenten att
hitta sitt boende här än jämfört med
Stockholm och Uppsala till exempel.

 De studenter som bor bortom pendlingsavstånd
från universitetet har
dessutom förtur. Uppfyller man bara
kraven för en förstaårsstudent har
du rätt att delta i utlottningen av de
upp emot 700 studentbostäder (korridorrum
och pentryrum)
som har reserverat för
novischer.
– Lunds framtid
ligger i hög utbildning
och forskning
och det är våra hyresgäster
som är
nyckeln. Det är vi
oerhört stolta över,
säger Henrik
Krantz.