Våra produkter har räddat liv sedan 1889

0
184

Det välkända medicinteknikföretaget
Dräger har under
många år levererat avancerad
utrustning till Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Nu har de
även utrustat den nya, toppmoderna
vårdbyggnaden 100
och 101. En byggnad som
bland annat rymmer högteknologiska
operationssalar
med högt ställda tekniska och
funktionella krav.

Vi levererar avancerad utrustning
till en rad sjukhus runt om i landet.
Att just Akademiska sjukhuset
är en viktig och prioriterad kund
är självklart. Den nu aktuella leveransen
innefattar 11 operationssalar samt
ytterligare 6 medicintekniskt utrustade
rum, säger Ann-Charlotte Chavanne,
marknadschef för sjukvårdsprodukter
på Dräger Sverige.
Utrustningen hon talar om och som
redan är i bruk är operationssalarnas
takhängda försörjningscentraler. Det
är den infrastruktur som bland annat
levererar elektricitet, gas, data, video
och larm. Inräknat är även operationslampor
där vissa är kameraförsedda,
samt viss annan kringutrustning.
– Det har varit ett stort, utmanande
och mycket spännande projekt som vi
levt med dagligen under två års tid.
Tillsammans med kunden har vi arbetat
fram flexibla och kundanpassade
speciallösningar.

Utmaningen har framför allt handlat
om att ta fram en trygg och säker lösning
utifrån en tydlig kravspecifikation.
Det bidrar till ett optimalt arbetsflöde
under själva operationen vilket i
slutänden gynnar patienten.
Gällande leverans av utrustning till
Akademiska sjukhusets många olika
vårdavdelningar, har Dräger som tidigare
nämnts en långvarig och nära relation
till sjukhuset. Men att det här projektet
sticker ut råder det ingen tvekan
om, och det handlar inte bara om projektets
storlek, betonar Ann-Charlotte.

Utgångspunkten har från början givetvis
varit att den nya sjukhusbyggnaden
skulle utrustas med de senaste
och bästa lösningarna på den medicintekniska
marknaden. Dessa måste vara
framtidssäkrade i åtminstone 15–20 år,
vilket kräver stabila produkter som
kan integreras med framtida lösningar
och som är anpassningsbara
för de
lokalmässiga förändringar som kan
uppstå.
– Nu är vi framme, allt är levererat
och klart. Det har varit fantastiskt stimulerande
och lärorikt att ha fått vara
med på den här resan, avslutar Ann-
Charlotte.