”Vårt nät gör det möjligt för Södertälje att växa”

0
343

Södertälje växer och fler upptäcker
de fördelar som finns med att bo och
arbeta i kommunen. Prognosen talar
om 1 000 nya bostäder per år. Det
ställer höga krav all infrastruktur,
från vatten och avlopp till el och
bredband.

Stadsutvecklingen är beroende av att
vi är med, säger Håkan Karlsson,
vd på Telge Nät. Inte bara om några
år när de stora projekten fått full fart,
utan redan nu. Idag lägger vi grunden för
framtidens Södertälje. Vi är därför tidigt
ute med att bidra till stadens fortsatta utveckling.
För Telge Nät betyder det att all infrastruktur
för vatten och avlopp, el och
bredband, fjärrvärme och fjärrkyla ska
fungera så bra som möjligt, nu och i
framtiden. Det handlar om en infrastruktur
som innebär långsiktig positiv miljöpåverkan
för de som bor och arbetar i
Södertälje. Det vill säga kommunens invånare,
näringslivet och offentlig verksamhet.
– Samtidigt som vi behöver bygga nya
ledningar för vatten och avlopp när
Södertälje växer med ny bebyggelse,
nya bostadsområden
och stadsdelar, är det lika
viktigt att förnya det befintliga
nätet.
Håkan Karlsson poängterar att det är
en stor utmaning, men samtidigt ett spännande
och stimulerande uppdrag. Just nu
arbetar Telge Nät med flera framsynta
projekt inom alla Telge Näts produktområden.
På bredbandssidan sker exempelvis
en målinriktad satsning om att fram
till 2020 ska 95 procent av Södertälje
kommuns hushåll och företag har tillgång
till 100 Mbit/s bredband.

– Vi bygger just nu ut stadsnätet till flera
av Södertälje kommuns ytterområden.
Det ligger i linje med regeringens
nationella bredbandsstrategi.
Telge Nät är ett kommunägt
bolag och ägaren har gett bolaget
ett tydligt uppdrag: ge
Södertäljeborna bra tjänster, bidra
till ett attraktivt Södertälje,
leverera ett ekonomiskt överskott
till kommunen och därmed kommuninvånarna.
Dessutom ska
Telge Nät inom sina
respektive branscher
vara utmanare och
stimulera konkurrensen.
Idag har Telge
Nät runt 140 medarbetare.
Men i takt med att Södertälje
växer, och för att ytterligare stärka sin
helt avgörande roll i kommunens utveckling,
behöver bolaget attrahera ny och
kompetent arbetskraft.
– Konkurrensen om rätt kompetens
hård men jag tror att många kan triggas
av att jobba i ett miljömedvetet bolag
som är med i förnyelsearbetet av en kraftigt
växande stad, säger Håkan Karlsson.
Han berättar även att Telge Nät vill bidra
till att minska arbetslösheten genom
att haka på projektet Jobbsprånget och
erbjuda nyanlända arbete.
– Det är jätteviktigt och vi vill göra vad
vi kan. Vi kommer därför erbjuda ett par
platser från och med i höst.