Väskust kan bli STADENS PÄRLA

0
321

VästkustområdetVästkust är ett av Karlstads
viktigaste områden för att uppnå
visionen Karlstad 100 000.
Här ska det bli attraktiva
boenden med närhet till både
grönska och vatten.
– Det är ett väldigt fint område,
säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt
på Karlstads
kommun.
Västkust är ett av Karlstads
kommuns största bostadsprojekt.
Till en början var planen
att bygga drygt 4 000 bostäder.
Området sträcker sig mellan
Klarälven i öster och Vänern
i väster, och avgränsas av
Bergvik i norr och Dingelsundet i söder.
Med närheten till naturen och Vänern
så har Västkustområdet potential att bli
en av Karlstads pärlor.
– Det är ett väldigt fint område, säger
Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på
Karlstads kommun.
Västkust är ett av kommunens viktigaste
områden för att uppnå visionen
Karlstad 100 000.
– Bostadsbyggande i sådana attraktiva
lägen är väldigt betydelsefullt för tillväxten
av staden, säger Kerstin Berg.

Och Västkust har redan börjat ta form.
På Zakrisdalsudden står ett 70-tal villor
färdiga sedan några år. Ytterligare ett 20-
tal bostäder byggs just nu på vägen ut
mot Göteborgsudden. Och vid Kartberget
har bygget startat av 32 bostadsrättslägenheter
med utsikt över Klarälven. Sedan
tidigare har ett antal villor byggts i
samma område.
Men nyckelprojektet för Västkust är
stadsdelen Grundviken. Där ska drygt
1 600 bostäder byggas. Ambitionen är att
bostäderna ska vara omslutna av natur och
vatten och där finns också möjlighet för
restaurang, småbåtshamn och kallbadhus.

Den första etappen av Grundviken
kallas Katrineberg och ligger närmast Vänern.
Planförslaget innehåller cirka 750
bostäder. Detaljplanen har klubbats igenom
av kommunfullmäktige – men sedan
har privatpersoner överklagat till länsstyrelsen.
– Så fort planen vunnit laga kraft så
sätter kommunen igång med att bygga infrastruktur
för gator och ledningar. Sen
kan bostadsbyggandet börja, säger Kerstin
Berg.
Intresset bland exploatörerna är stort
för Katrineberg. Peab, Skanska, Riksbyggen,
Kärnhem och HSB är redo att börja
bygga när detaljplanen vunnit laga kraft.
Förutom överklagandet av detaljplanen
så har Västkustprojektet stött på andra
problem. Vid Zakrisdals industriområde
fanns planer på drygt 400 bostäder
men där har markägarna nu backat.
– De mäktar inte med exploateringskostnaderna
för infrastrukturen, säger
Kerstin Berg.
Istället för bostäder så öppnar nu detaljplanen
upp för mer industri, kontor
och företag. Vad som händer med södra
Zakrisdal är ännu oklart. Men enligt planprogrammet
finns där utrymme för drygt
1 000 bostäder.

Exakt hur många bostäder det kan bli
vid Västkust är svårt att säga. Så många
som 4 000, som var förhoppningen, kommer
det dock inte att bli. Men mellan
2 000 och 3 000 bostäder är inte omöjligt.
Västkustområdet ligger bara ett stenkast
från Bergvik köpcentrum och Ikea så
det finns närhet till livsmedelsbutiker och
handel.
– Och tanken är att det ska finnas kollektivtrafik
redan vid första inflyttning,
säger Kerstin Berg.
Klart är: Om Västkust förverkligas så
tar kommunen ett ordentligt kliv fram
mot visionen Karlstad 100 000.
Läs mer om Katrineberg på sidan 18.

Text: Linus Carle