VI ÄR EN STARK MOTOR FÖR TILLVÄXT I SAMVERKAN

0
157
VI ÄR EN STARK MOTOR FÖR TILLVÄXT I

VI ÄR EN STARK MOTOR FÖR TILLVÄXT IAllt går smidigare om Näringslivssamverkan (Närsam) har ett finger med i spelet. När ett företag behöver mark för att bygga ut vänder man sig oftast till Närsam. När Burger King sökte lämplig plats för sin nya hamburgerrestaurang i Kristinehamn så var det Närsam man kontaktade.

När det gäller exemplet Burger King så åkte vi runt med dem och tittade på olika lägen som kunde vara lämpliga, säger Närsams chef Madelen Richardsson. Det blev en helt annan plats än vad de hade tänkt sig från början.

Madelen Richardsson och hennes medarbetare fungerar som ett kitt mellan näringslivet och kommunen. De kan agera som en väg in i kommunen för att lotsa företagen rätt. Och de kan informera en ivrig företagare om att vissa beslut faktiskt tar sin tid med lagar och förordningar, och att kommunens tjänstemän gör ett jättebra jobb.
– Ja det är många gånger diplomati som lugnar och klargör, säger Madelen Richards son.

Ansvaret för att stödja näringslivet i Kristinehamn ligger hos företagarna själva kan man säga. Istället för att kommunen ska stimulera och utveckla näringslivet överlät man detta år 2000 till Näringslivssamverkan, som ägs av fem olika företagsorganisationer. Madelens tre medarbetare är var och en specialiserad på sitt område: näringslivsinformation, centrumutveckling och landsbygdsfrågor.

– Vi har en livskraftig landsbygd och en levande stadskärna, säger Madelen Richardsson. Därför är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att aktivt stödja och utveckla dessa.

VI ÄR EN STARK MOTOR FÖR TILLVÄXT Madelen Richardsson Jan Karlsson

– Innan vi bildade Närsam så var det en ganska dålig stämning mellan kommunen och företagarna, berättar Närsams

ordförande Jan Karlsson. Men nu är vi en av Sveriges bästa kommuner för företagare. Kristinehamn blev till exempel Årets företagarkommun 2012 i Värmland.

Utmärkelsen bygger på en gemensam mätning från Företagarna och UC, med syfte att uppmärksamma de kommuner där företagandet har utvecklats bäst under det gångna året.
– Till skillnad från många andra undersökningar så baseras denna på siffror och ren fakta, säger Jan Karlsson. Jag tycker det visar att det är bra att vara företagare i Kristinehamn.

– Våra två huvuduppdrag är att skapa tillväxt i Kristinehamn och att säkerställa att våra företag mår bra. Dessutom jobbar vi för att fler företag ska etablera sig i kommunen, säger Madelen Richardsson, som menar att deras arbete präglas av personlighet.
– Vi skapar nära relationer och ser till att ta hand om dem vi arbetar med. Är det någon som söker affärslokal så åker vi med och visar runt. Vi kan de kommunala frågorna och känner kommunens tjänstemän likaväl som företagarna. På så vis kan vi bidra till den samverkan som hittills varit mycket framgångsrik.