” VI ÄR I VÄSTERÅS FÖR ATT STANNA” Kungsleden – ett av Sveriges ledande fastighetsbolag

0
329

FRÅN KUNGSLEDENS KONTOR på tjugonde våningen i Skrapan, mitt i hjärtat
av Västerås, kan medarbetarna blicka ner på en del av bolagets mycket stora
fastighetsbestånd i staden. Här med ABB:s gamla huvudkontor Ottar i
spetsen. Dessutom de nästan lika välkända kvarteren Melker och Mimer.

– Vi har som mål att långsiktigt
äga, aktivt förvalta, förädla och
utveckla kommersiella lokaler av
god kvalitet i tillväxtregioner. Att
Västerås hör dit råder det ingen
tvekan om, säger Kungsledens fastighetschef
Mats Eriksson.
Bolaget med säte i Stockholm gick in i
Västerås 2011 och är idag stadens i särklass
största kommersiella fastighetsbolag, med en
stor del av ABB:s tidigare bestånd som bas.
Och vi är definitivt här för att stanna, säger
Mats Eriksson.
Som fastighetschef för Kungsledens fastighetsbestånd
i Mälardalen ansvarar han även för
kontoren i Eskilstuna och Norrköping. Oavsett
var man etablerar verksamhet har Kungsleden
som bärande idé att bygga kluster, det vill säga
att äga och förvalta fastigheter inom ett avgränsat
geografiskt område.
– Det ger en ökad flexibilitet i lokal- och serviceutbudet.
Det gör att vi kan anpassa och vässa
vårt erbjudande utifrån varje enskild hyresgästs
behov. Vi vill göra det där lilla extra, oavsett
om det gäller det stora globala företaget eller
ett litet fåmansföretag. När de behöver utöka
med större eller mindre lokaler ska de veta att
vi alltid kan möta deras önskemål, säger Mats
Eriksson och poängterar Kungsledens ambition
att vara sina hyresgästers partner genom hela
deras tillväxtresa.
– Med klusterbyggande kan vi samtidigt påverka
hela områdets och därmed stadens utveckling.
Av Kungsledens för närvarande totalt elva
kluster finns två i Västerås. Det ena heter
Finnslätten, ett område några kilometer från
Västerås centrum som storleksmässigt närmast
kan beskrivas som en hel stadsdel med flera tusen
arbetsplatser. Bolaget levererar själva all el
och kyla, ansvarar även för underhåll av 5 kilometer
gator, 2,5 km gång- och cykelväg och 22
parkeringsplatser med totalt 2 500 p-platser.
Här krävs med andra ord en framsynt och aktiv
förvaltning.

ABB hyr ungefär hälften av den totala lokalytan
på 238 000 kvm, varav 110 000 kvm är
kontor. Här finns även företag som
Westinghouse, AAQ Logistik och AQ Group.
– Finnslätten är en högts levande stadsdel
med många olika typer av företag. Det är alltså
väldigt mycket folk som hela tiden rör sig i området.
Det är lummigt och grönt, inte alls ett
område dominerat av betong och asfalt som
man kanske tänker sig om ett industriområde.
Men vi vill göra mer, säger Mats Eriksson som
ser Finnslätten som ett bra exempel på
Kungsledens ambitioner att utveckla det man
redan har. Inte nödvändigtvis förvärva fler fastigheter
utan snarare att med aktiv förvaltning
förstärka den befintliga attraktionskraften.
– Här finns en del service – frisör, lunchrestaurang
och företagshälsovård – men vi vill utifrån
höja nivån ytterligare. Bland annat att komplettera
med en dagligvarubutik, kanske få in
fler mindre butiker, någon mer restaurang och
ett gym. Nu får vi ju dessutom Amazon och
Northvolt som nya grannar. Det bara förstärker
behovet av ökad servicenivå på Finnslätten.
Det andra klustret är Västerås City, drygt
150 000 kvm med de välkända ABB- kvarteren
Ottar, Melker och Mimer. Sedan två år tillbaka
även Skrapan, Västerås kanske mest kända
byggnad som uppfördes 1990.

Mats Eriksson berättar att han var involverad
i det projektet. Så för honom att nu vara tillbaka
i Västerås, efter att under ganska många år
ha arbetat i Stockholm, känns väldigt roligt.
– I synnerhet att vi nu har vårt kontor just
här, säger han och tittar ut genom de stora panoramafönstren
med de egna fastigheterna och resecentrum
i förgrunden. Lite längre bort reser
sig Västerås nya fantastiska utbud av Mälarnära
bostäder och framför allt Mälarens vidsträcka
skärgård.
– Det har hänt så enormt mycket under de senaste
15 åren. Även näringslivet har haft en
mycket stark utveckling med en helt annan
bredd än tidigare. Många företag söker moderna
kontorsytor i bästa cityläge, nära buss och tåg.
Efterfrågan gör att vi har mycket låg vakans,
alltför låg. Att på olika sätt utveckla våra citykvarter
är därför högaktuellt.

En sak är säker, läget mitt i centrala Västerås,
mitt emot centralstation kan knappast bli bättre.
Här kan det bli fråga om att förtäta med nya
byggnader, men först och främst att förädla
vindsutrymmen och källarrum för moderna kontor.
Även att skapa mer dygnetruntverksamheter,
till exempel restauranger och caféer i gatuplan.
Ett aktuellt projekt är B:26. I prime-läge mitt
i Mimerkvarteren ska en oanvänd gammal
byggnad genomgå en stor omvandling.
Förhoppningen är att det ska stå klart 2019.
Uthyraren Max Magnusson beskriver konceptet
som en mötesplats där företag och personer
samlas under ett och samma tak för affärer, kreativitet
och nya kontakter.
– Det är ett helt nytt kontorskoncept med
kompakta kontorsytor, där hyresgästerna får
möjlighet att vid behov hyra gemensamma ytor.
Betala för det du utnyttjar, till exempel sammanträdesrummen
i bottenplan. Där blir det
också en gemensam mötesplats/lounge, en
restaurang och en takterass på 650 kvm. Det här
tror vi är perfekt även för unga bolag i en stark
tillväxtfas som kräver flexibilitet, säger Max
Magnusson.
– Der är fantastiskt spännande, kommenterar
Mats Eriksson. Det visar att vi har stora möjligheter
att göra riktigt bra och roliga saker utan
att behöva bygga nya hus. Som marknaden nu
ser ut är det svårt att inte ha roligt på jobbet.
Det känns väldigt stimulerande att vara tillbaka
i Västerås att nu kunna erbjuda vårt oerhört stora
och varierande fastighetsbestånd. Vi har
verkligen något för alla.