Vi återskapar En levande stadsdel att vara stolta över

0
212

Inre Hamnen NorrköpingAlla nya bostäder är viktiga.
Kan man bygga en stor mängd
på ett och samma ställe är det
bra. Att dessutom bygga på
en så attraktiv plats som Inre
hamnen, med närhet till city,
promenaderna och Ostlänken,
kan knappast bli bättre.

Norrköping står med en starkt
växande befolkning mitt i en
stor förändring. Ostlänken
tillsammans med stora stadsutvecklingsprojekt
kommer i högsta grad att
bidra till stadens framtida attraktionskraft.
– Vi växer med ungefär 2 000 invånare
per år och har alltså ett jättestort behov
av nya bostäder, som ju är en förutsättning
för fortsatt utveckling och tillväxt.
Det säger Fredrik Wallin, som är projektledare
för Inre hamnen, ett av Norrköpings
i särklass bästa lägen för nya
bostadsmiljöer. Här finns framförallt
möjlighet att bygga många bostäder.
Men inte bara det, här i det gamla hamnområdet
Östra Saltängen ska en levande
innerstadsmiljö växa fram.

Totalt handlar det om cirka 2 000 nya bostäder.
2028, samma år som nya Ostlänken
tas i bruk, ska stadsdelen i sin helhet
vara fullt utbyggd. De första bostadshusen,
900 lägenheter i kvarteren närmast
kaj, är tänkta att börja byggas 2019, med
möjlig första inflyttning 2020.
– Att bygga stad så vattennära är inte
alla som har möjlighet till. Det blir ett
fantastiskt nytt stadsrum med bostäder
och kontor, butiker, restauranger, kaféer,
bad och småbåtshamn, något som alla vi
Norrköpingsbor kommer att vara väldigt
stolta över.
Det blir, påpekar Fredrik Wallin, en
självklar del av stadskärnan, ett område
som skapar nya flöden och rörelsemönster
och som på ett naturligt sätt kopplar
samman Inre hamnen med innerstaden.
Redan nu i vinter börjar det viktiga
arbetet med rening av förorenad mark.
Mer än 150 år av omfattande
verksamhet inom varv och industri har
satt sina spår.
– Arbetet med att rena marken är
en stor utmaning som kommer att ske
i flera etapper, från öster till väster. Det
innebär att arbetet med nya kajer, gator
och på sikt även bostadsbyggandet på
samma sätt börjar i den östra delen av
området, förklarar Fredrik Wallin, som
speciellt lyfter fram Inre hamnen med
tanke på hållbarhet.

– Här bygger vi en tät stad i ett redan
bebyggt område som inte alltid
bestått främst av industrier. Här
fanns ganska många bostäder
som revs och först
på 1900-talet ersattes av
mindre industrier. Vi
återtar nu alltså den
här delen av Norrköping
genom att
återskapa en levande
stadsdel.
Hållbarhetsmässigt
innebär det att mycket av den
befintliga infrastrukturen, som till exempel
vägar, kan tas tillvara. Staden ärver
också ett gatunät och gamla kvarter
som nu, när det inte längre är hamnverksamhet
i området, kan användas på andra
sätt. Även gamla gränder som byggts
bort kommer att återskapas.
– Med Inre hamnen får stadskärnan
en ny årsring som ger Norrköping
som helhet ett jättelyft. Speciellt
eftersom som staden steg för steg
kommer att närma sig nya resecentrum
vid Ostlänken. Läget
kunde knappast vara bättre,
avslutar Fredrik Wallin.