Vi bygger en helt ny stad med 40 000 invånare

0
184

Barkarby flygfält byggsDen nya stadsdelen på Barkarby
flygfält var tänkt som en trivsam
trädgårdsstad utbyggd i maklig
takt. Ett beslut 2013 vände helt
upp och ner på alla planer. Idag är
Barkarbystaden ett av norra
Europas största stadsutvecklingsprojekt.

I det akuta behovet av nya bostäder i
Storstockholm har Järfälla kommun
tagit ett stort ansvar för den regionala
utvecklingen. Men det handlar inte bara
om Barkarbystaden.
– Vi bygger och har planer för stadsutveckling
och nya bostadsmiljöer i
praktiskt taget alla kommundelar, säger
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör
i Järfälla kommun. Just nu pågår detaljplanearbete
som totalt omfattar över
10 000 nya bostäder. Utvecklingen av
årligen färdigställda lägenheter har gått
Barkarby flygält byggnationrekordsnabbt, från cirka 200 till över
1 000 inom bara ett par år.
Men visst, mycket fokus ligger onekligen
på Barkarbystaden. Istället för en
gles stadsbebyggelse med 5 000 bostäder
är det nu 18 000 som gäller, dessutom
minst 10 000 arbetsplatser.
– Här talar vi om en tätbebyggd stad
med allt som en riktig stad förväntas
innehålla. En stad med drygt 40 000 invånare,
ungefär som Falun, helt byggd
från scratch. Det är ganska unikt och
därför självklart också jättespännande
att få vara med om, säger Emelie Grind.
Det var 2013 års Stockholms förhandling
som förändrade allt. Nämligen beslutet
om utbyggd tunnelbana, att blå
linjen förlängs med två stationer:
Barkarby staden och Barkarby station.
Genom beslutet om tunnelbanan, som
börjar byggas 2018, fanns plötsligt förutsättningar
för en betydligt större utbyggnad
av både bostäder och arbetsplatser.
– Vi skulle haft en kraftig utveckling
ändå, men inte av den här storleken och
inte så här snabbt, och troligen inte heller
med ett så stort intresse från marknaden,
säger Emelie Grind och förklarar
att utbyggnaden innebär nästan en fördubbling
av Järfällas invånarantal. Från
74 000 till 130 000 på 15 år. Just nu håller
första etappen med 2 500 bostäder på
att färdigställas.

Parallellt pågår arbetet att i
Järfälla skapa en av Stor stockholms
åtta regionala stadskärnor. Och det
Stadsutvecklingsprojektgenom en process där Barkarby,
Veddesta och Jakobsberg successivt
växer samman med ny
bebyggelse till en sammanhängande
stad. En viktig länk i kedjan
är södra Jakobsberg som under
namnet Söderdalen kompletteras
med nya bostadskvarter
med sammanlagt 1 250 lägenheter.
Även Kallhäll, med sin koppling till
Mälaren vid Bolinder strand, får en rejäl
och välbehövd ansiktslyftning. En ny
pendeltågsstation är redan på plats. Ett
nytt torg med nytt Folkets Hus är på
gång, dessutom ett tillskott av 300 nya
bostäder som förstärker Kallhälls centrums
småstadskaraktär.

Emelie Grind betonar att allt stadsbyggande
sker i nära samverkan med fastighetsägare
och byggare, och självklart i
dialog med invånarna.
– Ska det här fungera är det helt nödvändigt
att Järfällaborna är med på resan
och det upplever jag att de är.
Det här gör att allt nu kan ske mycket
snabbt och effektivt. En stor fördel är att
kommunen äger all mark i Barkarbystaden
och därför kan styra utvecklingen med
smarta etapptänk, där
byggaktörerna
redan från början vet vilka
kvalitetskrav som gäller.
– Framförallt
våra höga
ambitioner att bygga hållbart,
klimatsmart och energieffektivt.
Samtidigt
är det viktigt att balansera
det som
byggs mot
det befintliga samhället,
att både utveckla

Emelie Grind
Samhällsbyggnadsdirektör Järfälla kommun.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Tovatt architects and planners ab