Vi bygger en riktig stadsmiljö

0
396

Möldal InnerstadOmvandlingen av Mölndals
innerstad rullar på med oförminskad
styrka. En milstolpe
i den minst sagt omfattande
processen med målgång
hösten 2018, är invigningen
nu i december av SCA-huset.

Äntligen, nu har vi en färdig
byggnad klar för inflyttning.
Och det är inte vilken byggnad
som helst, säger Johan
Gerremo, mark- och exploateringschef
på Mölndals Möldal Innerstadkommun med projektledaransvar
för innerstaden.
SCA-huset är, berättar han, en imponerande
profilbyggnad med fem våningar
kontor alldeles intill Knutpunkten vid
Mölndalsbro. Dess invigning känns som
en startpunkt i färdigställandet av den
nya innerstaden. Från och med nu händer
det något hela tiden, en process som
kröns med invigningen av Mölndal
Galleria hösten 2018.
Det går inte att låta bli att förundras när
man promenerar runt Mölndals centrala
del, som väl nu bäst kan beskrivas som en
gigantisk byggarbetsplats. Samtidigt tycks
många vitala basfunktioner ändå fungera
något så när, vilket de ju måste göra. Både
handlarna själva och deras kunder verkar
ha stort tålamod. Man kan även ana en inte
obetydlig nyfikenhet och förväntan när
besökare stannar till för att intresserat ta
del av hur arbetet på de olika byggplatserna
fortskrider.

– Vi har nu flera detaljplaner på rull.
Näst på tur för invigning är kvarteret
Hajen vid Ulla Jakobssons Plats, mitt
emot Sahlinshuset, som blir klar nästa
höst. Det blir en centralpunkt i innerstaden,
med bibliotek och galleriaingång
på vardera sidan om torget, säger
Johan Gerremo. Kvarteret som
byggs i Mölndalsbostäders regi
innehåller även ett stort antal
hyreslägenheter och kontor.
Den stora händelsen därefter är
givetvis invigningen av
Mölndal Galleria med ett 70-
tal butiker hösten 2018.
Då kommer också ett
stort antal bostadsrätter
att vara klara för
inflyttning.
Parallellt pågår en omfattande utbyggnad
och upprustning av gator, torg och
parkmiljöer. Mölndals torg kommer till
exempel att få en betydligt öppnare och
renare utformning, som därmed möjliggör
en mer flexibel användning med bland annat
fler uteserveringar.

Planeringen, samordningen och logistiken
av allt detta har givetvis varit oerhört
komplext med ett stort antal arbetsgrupper
med alla aktörer inblandade.
– Att nu se hur allt växer fram, att tidsplanen
håller och samtidigt kunna konstatera
att vi skapar något riktigt bra, en kreativ
stadsmiljö där vi utgår från de befintliga
kvarteren, känns väldigt tillfredsställande,
konstaterar Johan Gerremo.
Han förklarar också att målgång
2018 är en sanning med modifikation.
Innan allt är klappat och klart
ska ytterligare två detaljplaner
färdigställas. Den ena gäller kvarteret
mitt emot resecentrum, intill SCA-huset,
där Hemköp och Systembolaget
nu tillfälligtvis
huserar. Här planerar NCC
bygga ytterligare kontor samt nya butiker
i markplan. Den andra detaljplanen med
byggstart 2018 gäller kvarteret söder om
Scandic Hotel, som planerar att bygga ut
sin verksamhet. I samma kvarter planeras
också för fler bostäder, verksamheter
samt parkeringsplatser.
– Sammantaget innebär allt det här givetvis
en dramatisk förändring av centrala
Mölndal utan att för den skull få karaktären
av en handelplats, vilket det inte alls
är fråga om betonar Johan Gerremo.

Här finns torg, kyrka, stadspark och andra
mötesplatser, knutpunkt för kommunikationer,
gågata med handel, en galleria
och ett stort inslag av både bostäder
och arbetsplatser. Det vill säga, den process
som på allvar startade 2013 kommer
att mynna ut i en spännande, vital och
livaktig innerstadsmiljö med alla delar
en riktig stadsmiljö ska innehålla.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg