Vi bygger Södertälje helt och hållbart

0
332

 

 

Södertälje är just nu inne i en av de mest expansiva
perioderna någonsin. Under de kommande 20 åren
planerar vi för 20 000 nya bostäder. Målsättningen
är att bygga samman stadens olika delar, förtäta och bygga
en hållbar och modern stadsmiljö. Exempel på områden
som kommer att förtätas och utvecklas de kommande
 åren är Östertälje, Södra, Saltskog/Nyköpingsvägen,
Bårstafältet, Ronna och Geneta. Nu vill vi berätta om vägen
dit. Om visionerna, de redan påbörjade planerna och
de som just nu stöts och blöts.

Forskning och utbildning är en framtidsfråga för
Södertälje, men också för svensk exportindustri. Genom
att säkra kompetensförsörjningen kan tillverkningsindustrin
finnas kvar och utvecklas i framtiden. Det är därför
som KTH:s satsning och utvecklingen av Södertälje
Science Park känns så angeläget. Det är rätt häftigt att vi
sex år efter beskedet om nedläggningen av AstraZenecas
forskning i Södertälje kan se hur denna storsatsning på
högre utbildning, forskning och innovation nu växer
fram. Södertälje Science Park bidrar till utvecklingen av
Södertälje som kunskapsstad, men det bidrar också till
att staden rent fysiskt växer. Snäckviken är en vacker
plats, med närhet till vatten och centrum. När det nu börjar
byggas här kommer ett nytt stråk att växa fram som
knyter samman stadskärnan med Snäckviken, den norra
delen av stadskärnan. Snäckviken utvecklas från ett område
präglat av industri till en naturlig del av stadskärnan
med bostäder, butiker, kontor och folkliv. Redan nu pågår
det enskilt största bygget på 20 år – 400 hyresrätter i
direkt anslutning till Södertälje Science Park.

Södertälje är en spännande kommun med unika
kvaliteter. En stenstad med anor från medeltiden och en
vacker landsbygd som sträcker sig från Mälaren till
Saltsjön. Södertälje ligger vid en korsväg, fysiskt och
mentalt. Här möts landsvägar, järnvägar och vattenleder.
Här möts människor från olika delar av världen, religioner,
kulturer och språk. Södertälje är en regional
stadskärna i Sveriges mest framgångsrika region och
samtidigt med en stor och levande landsbygd. Hölö-
Mörkö, Järna, Vårdinge och Enhörna har alla fantastiska
natur- och kulturvärden. Efterfrågan att få vara med
och utveckla kommunen är rekordstor.

När vi nu är inne i en tid med ökat intresse från andra
att investera i Södertälje ger det oss en möjlighet att
styra för att bygga staden hel och hållbar. Utgångspunkten
för kommunens arbete är översiktsplanens
intentioner att bygga en hållbar stad genom förtätning,
blandad bebyggelse, stadskvaliteter och att stärka de
hållbara värdena i stadsmiljön.

Vi står inför en spännande utveckling, både som
kommun och som del av en expansiv storstadsregion.
Utveckling är något vi skapar tillsammans. Jag hoppas
genom den här bilagan att fler ska få upp ögonen för de
möjligheter som framtidens Södertälje erbjuder för
etablering, investering, studier, besök och boende.

Trevlig läsning!