”Vi bygger trygga och attraktiva hyresrätter centralt när Trelleborg expanderar”

0
289

Hyresräter TrelleborgTrelleborgsHem har varit en del
av av kommunens utveckling sedan
1950, då man startade med
målet att bygga och erbjuda bra
bostäder – tillgängliga för alla.
På den vägen har det kommunala
bolaget fortsatt och är nu
störst i Trelleborg på hyresrätter
– med 35 procent av marknaden.

Pia Jönsson är vd för TrelleborgsHem
och Gerd Klein är ordförande. De visar
runt på ett av de senare bostadsprojekten
som ligger centralt mitt emot TrelleborgsHems
huvudkontor. Här i kvarteret
Sjöjungfrun finns 43 hyresrätter i olika
storlekar med gemensam gård på baksidan.
Vissa lägenheter är byggda i etage och
påminner om radhus. Fastigheten innehåller
även 8 lägenheter med LSS-boende.
– Kommunen planerar för en ökning av
invånarantalet från nuvarande 43 000 till
50 000 år 2028, säger Pia Jönsson. Det
kommer att behövas en hel del nya bostäder
för att klara dessa målsättningar, och
här är hyresrätter en väsentlig del.
Trelleborg ska växa inifrån och ut, vilket
betyder förtätningar i de centrala delarna
av staden.
– Det är just det här vi jobbar med nu, säger
Pia Jönsson. Ett av de närmaste byggprojekten
är den så kallade Sockerbrukstomten
– en gammal industritomt där vi ska uppföra
fyra punkthus med 133 lägenheter. De två
högsta husen blir åtta våningar.
Gerd Klein nämner ytterligare ett projekt
som är på gång.
– Det är ett särskilt boende för äldre,
med boenderum och gemensamma ytor
som byggs in i TrelleborgsHems nuvarande
huvudkontor Borgvallen.

I kvarteret Sparven, i östra delen av
staden, planeras 167 lägenheter.
– Vi köpte tomten, som innefattar ett
helt kvarter, av gummifabriken Trelleborg
AB år 2011, berättar Pia Jönsson. Ett
spännande projekt med vissa befintliga
byggnader, bland annat ett konferenscenter,
ett gammalt bryggeri och en stor disponentvilla
i tegel. I konferenscentret planeras
det för 48 livsstilslägenheter med
gemensamma utrymmen för aktivitet och
samvaro. Ytterligare ett våningsplan ska
byggas, och på taket är det tänkt att bli terrass
med uteplatser och en skylounge. I
övrigt blandad bebyggelse med olika storlekar
på lägenheterna.
Kvarteret Sparven, som ska stå klart 2020,
ligger nära tågstationen, där den nya tågförbindelsen
till Malmö snart ska tas i bruk –
något som kommer att bidra till att bostäderna
här blir attraktiva, tror Pia Jönsson.
– Kommunens planer på förtätning passar
oss bra, säger Gerd Klein. Genom att
vi äger flera tomter både centralt och i
olika delar av kommunen, så kan vi stå
startklara för bostadsbyggande i en nära
framtid. I norr finns till exempel ett äldre
miljonprogramsområde med förtätningsmöjligheter,
och i Rådhuskvarteret som
ligger mycket centralt äger vi fastigheter
där vi kan bygga till och bygga ut. När det
blir aktuellt att projektera Sjöstaden i
hamnen så hoppas vi förstås att
TrelleborgsHem får vara med och tillföra
ytterligare hyreslägenheter.

TrelleborgsHemBåde Gerd Klein och Pia Jönsson är
övertygade om att många kommer att vilja
flytta till Trelleborg, inte minst studenter
som ser möjligheten att snabbt pendla till
Malmö och Lund.
– Att vara med och utveckla attraktiva
stadsdelar med hållbara bra bostäder i
Trelleborg är vår uppgift och målsättning,
säger Pia Jönsson.