”Vi ska bygga bostäder både för dem som redan bor här och för dem som vill flytta hit”

0
242

– Vi går nu in i en ny spännande utvecklingsfas,
där vi utöver upprustning
och renovering av vårt nuvarande
fastighetsbestånd, lägger stort
fokus på att bygga många nya lägenheter.

Det säger Juan Copovi-Mena, vd
för Telgebostäder, Södertäljes
största bostadsföretag, som äger
och förvaltar cirka 9 500 hyreslägenheter
runt om i kommunen, från Hölö i söder
till Enhörna i norr. Systerbolaget Telge
Hovsjö inräknat handlar det om cirka
11 000 lägenheter.
– Det är en så enorm brist på bostäder
här i Södertälje och hela Storstockholm
så vi måste helt enkelt ta krafttag när det
gäller bostadsbyggande.
Totalt i kommunen behövs cirka
20 000 nya bostäder inom 20 år.
Telge Bostäder har satt upp som mål
att i snitt bidra med 150 lägenheter
om året och är nu i gång med sitt
första projekt, 140 lägenheter på
Stockholmsberget.
Samtidigt pågår arbete
att tillsammans med
kommunen ta fram
underlag för ett flertal
andra bostadsprojekt.
Det handlar först
och främst om förtätning
och utveckling
av bolagets
befintliga
områden. Det vill
säga där det redan
finns utbyggd infrastruktur,
gator,
vatten och avlopp och så vidare, även
samhällsservice, förskolor och skolor.
– Vi vill bygga både i centrala lägen
och i ytterområden. Först därefter tar vi
oss an projekt i helt nya områden, säger
Juan Copovi-Mena, som gläds åt den positiva
framtidstro som nu spirar i
Södertälje. Han betonar att Telge
Bostäders och Telge Hovsjös mål är att
tillsammans med kommunen jobba för
att sätta Södertälje på kartan, att visa vilken
enorm potential som finns här, att
både bo och verka.
Alla känner nog till att Södertälje har
ett starkt näringsliv och gott om arbetstillfällen.
Staden ligger strategiskt i
Stockholmsregionen och har goda kommunikationer.
Här finns dessutom närhet
till rika naturområden. Stora
satsningar har också gjorts
på skolan.
– Vi är stolta över vår
stad. Det är mycket som
går i rätt riktning. Just
nu är det bostäder som
saknas. Det är där vårt
fokus ligger, att bygga
lägenheter både
för dem som redan
bor här och
dem som vill
flytta hit.