” Vi utvecklar lokaler för livet i Norrköping”

0
234

Norrevo Fastigheter ABUppdraget för kommunens
nya fastighetsbolag Norrevo är
viktigt. I en stad i förändring är
det nämligen viktigare än
någonsin att Norrköping utvecklar
nya kommunala lokaler
så som förskolor och skolor.

Just nu händer det mycket på
Norrevo Fastigheter AB. Nya
planer för renoveringar tas
fram parallellt som förberedelser pågår
för nybyggnation av lokaler för kommunens
verksamheter. Micael Antamo,
vd på bolaget, ser fram emot att tillsammans
med sina snart 50 medarbetare dra
igång verksamheten på högvarv.
– Det jobb jag har och den tid vi lever
i är mycket inspirerande. Det är en fantastisk
förmån att få starta ett nytt bolag
som direkt är med och påverkar Norrköpings
utveckling och framtid.

Norreva Fastigheter ABNorrevo har bara funnits sedan januari
2016. Fram till årsskiftet 2016 arbetade
de flesta av Norrevos medarbetare i
Norrköpings kommuns organisation för
lokalförsörjning samt i det kommunala
bolaget Samhälls- och Eventfastigheter.
– Den första tiden har mycket handlat
om internt arbete och att smälta
samman organisationen. Det arbetet
fortsätter förstås men vi måste fokusera
mer på våra kunders behov, säger Micael
Antamo, som tidigare varit fastighetsdirektör
inom Region Östergötland. Han
har även jobbat inom Hyresbostäder och
inom det privata näringslivet.

Vad handlar Norrevos uppdrag om?
– Det består i huvudsak av förvaltning
och utveckling, grundläggande om
att hålla kommunens alla fastigheter i
ett gott skick. I det ingår såväl underhåll
som funktion av lokalerna. Vi har
även ansvar för att den dagliga driften
av fastigheterna sker på rätt sätt och att
fel åtgärdas inom rimlig tid.

Samtidigt som förvaltningsarbetet pågår
gäller det att även arbeta med utveckling.
Inte minst nu när Norrköping växer
och många större projekt är på gång.
Det gäller till exempel förändringar av befintliga
lokaler, teknikuppdatering och
underhåll men även andra typer av omoch
nybyggnationer.
Investeringsbudgeten för 2017 ligger
på cirka 800 miljoner kronor. De största
fastighetsinvesteringarna ska göras
inom utbildningsverksamhet och vårdoch
omsorgsverksamhet, men i budgeten
finns även investeringar för kultur- och
fritidsverksamhet och för social verksamhet.

Hur ser du på framtiden? Kommer ni att hinna
med både underhåll och nybyggnation?
– Det är en utmaning. Det är ingen
hemlighet att underhållet av vårt fastighetsbestånd
är eftersatt. Samtidigt
innebär stadens tillväxt att behoven av
nya fastigheter växer. Så visst, ekvationen
blir svår, men inte omöjlig. De flesta
stora projekten ligger i framtiden. Vi har
bra framförhållning och vi vet vad vi behöver
göra.I Norrevos uppdrag från kommunen
ingår bland annat att utveckla nya
förskolor och skolor.