”Vi utvecklar lokaler för livet i Södertälje”

0
236

Telge Fastigheter har ett viktigt
uppdrag. I en stad i förändring är
det nämligen viktigare än någonsin
att Södertälje utvecklar
nya kommunala lokaler, inte
minst förskolor, skolor och
vård- och omsorgsboenden.

Just nu händer det mycket på
det kommunala bolaget Telge
Fastigheter
AB. Nya planer
för renoveringar tas fram parallellt
 som förberedelser pågår för
nybyggnation av lokaler för kommunens
verksamheter. Annette
Stålnacke, projektchef på bolaget,
talar om ett Södertälje som går på
högvarv.
– Det blåser härliga positiva
vindar i Södertälje, ja närmast en
byggboom och stark inflyttning.
Därför är det extra inspirerande
och en fantastisk förmån att få
vara med i ett bolag som verkligen
påverkar Södertäljes utveckling
och framtid.
Telge Fastigheters uppdrag består
i huvudsak av förvaltning och
utveckling. Det vill säga att hålla
kommunens alla fastigheter i ett
gott skick. Samtidigt som förvaltningsarbetet
pågår gäller det att
även arbeta med kontinuerlig utveckling.
Framförallt nu när
Södertälje växer och många större
stadsutvecklingsprojekt är på
gång, berättar Annette Stålnacke.
– De största fastighetsinvesteringarna
ska göras inom utbildningsverksamhet
och vård- och
omsorgsverksamhet. Det gäller i
synnerhet förskolor och skolor
där behovet är som allra störst.
Men i budgeten finns även investeringar
inom kultur- och fritidsverksamhet,
till exempel en gymnastik-
och friidrottshall.

Det är för övrigt inte bara i de
centrala delarna av kommunen
som Telge Fastigheter bygger nytt
eller bygger om. Vikbergsområdet,
Glasberga, Östertälje, Rosenlund
och Södertälje Södra är aktuella
områden för exploatering. I takt
med att Södertälje växer så växer
också Telge Fastigheters uppdrag.
Vilket gör att personalstyrkan
kommer att behöva utökas, inte
minst vad gäller projektledare.
– Vi erbjuder en arbetsplats
med fastighetsförvaltning och
samhällsbyggande, som gör nytta
för samhället och miljön. Tänk ett
ansvarsfullt uppdrag och många
olika typer av projekt med genomgående
hållbarhetsfokus. Att
helt enkelt få bidra och göra skillnad
i en kommun som är inne på
en jättespännande resa, ja vad slår
det egentligen, undrar Annette
Stålnacke med ett leende.