VI VILL BIDRA TILL NORRKÖPINGS FORTSATTA UTVECKLING OCH TILLVÄXT

0
162

Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta faktaDet är en engagerad och glad
vd för Länsförsäkringar Östgöta
som berättar om satsningarna
som bolaget gör i
Norrköping. Med sitt breda
helhetserbjudande inom bank,
försäkring och fastighetsförmedling
vill man vara en av
aktörerna som bidrar till Norrköpings
fortsatta utveckling
och tillväxt.

Länsförsäkringar ÖstgötaVåren 2017 blir riktigt spännande och
viktig för oss. Då öppnar vi ett helt
nytt fullsortimentskontor i nya ”Magnentus
Tower” i Norrköping, säger Länsförsäkringar
Östgötas vd Sven Eggefalk,
som tillträdde vd-posten i mars 2015. Han
berättar om vikten av att bolaget ska vara
nära och tillgängligt för östgötarna.
– Vi vill träffa kunderna personligt
och nära, oavsett om det sker på våra kontor,
via telefon eller våra digitala kanaler.
Därför satsar vi nu på ett nytt lättillgängligt
kontor i centrala Norrköping samtidigt
som vi finns kvar med ytterligare ett
kontor i Ingelsta.
Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt
kundägt bolag, vilket innebär att man
ägs av cirka 220 000 östgötar som tillika
är kunder. Bolaget grundades för 175 år
sedan med en idé om att ta ett gemensamt
ansvar och stötta varandra ekonomiskt
om någon drabbades av brand eller skada.

– Man kan onekligen säga att vår affärsidé
är hållbar eftersom verksamheten i grunden
bygger på samma princip nu som då.
Men idag är vi ett modernt bolag med
stort fokus på framtiden, och har utökat
vårt erbjudande till att täcka allt inom
försäkring, bank, och fastighetsförmedling,
säger Sven Eggefalk.
Det är uppenbart att stora delar av Östergötland
befinner sig i stark tillväxt. Det
är bara att räkna antalet byggkranar som
sticker upp och som kommer att göra det
framöver. Bara i Norrköping beräknas
det byggas tusentals nya bostäder och
med det kommer nya arbetstillfällen att
skapas. Det är en av anledningarna till att
Norrköping och angränsande kommuner
är så viktiga för Länsförsäkringar.
– Vi vill vara med och utveckla regionen
för såväl invånare som företagare.
Bredden i vårt erbjudande behövs på en
tillväxtmarknad som Norrköping, säger
Sven Eggefalk och lyfter fram de unika
fördelarna med att vara ett lokalt engagerat
bolag. Vi känner till vårt län och
lägger hela vårt engagemang och fokus
här i Östergötland.

Länsförsäkringar Östgötas vision handlar
om att skapa trygghet och möjligheter
tillsammans med och för östgötarna.
Att personligt erbjuda enkla tjänster och
produkter som skapar trygghet är därför
bolagets fokus. Ett av de främsta målen
är att ha marknadens mest nöjda kunder.
Där är vi nu, säger Sven Eggefalk, inte
utan viss stolthet.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex hade
Länsförsäkringar 2016 de mest nöjda privatkunderna
inom bank, försäkring och
pension. Bolaget har även fått höga betyg
när det gäller samhällsengagemang och
hållbarhetsfokus, två nya områden som
Svenskt Kvalitetsindex tittar på.
– Det känns fantastiskt bra och visar
att vi satsar rätt med våra skadeförebyggande
insatser, till exempel Sveriges
största Brandövning, nattfotboll, trafiksäkerhet
med mera. På flera olika sätt
vill vi vara med och bidra till trygghet i
Östergötland, säger Sven Eggefalk.
Avslutningsvis passar han på att hälsa
alla varmt välkomna till ett av Norrköpings
nya riktmärken ”Magnentus
Tower” på Hospitalsgatan 3, där Länsförsäkringar
Östgötas nya kontor invigs
våren 2017.