Vi vill bidra till Umeås fortsatta utveckling och tillväxt

0
202

Det är en engagerad och stolt vd
för Länsförsäkringar Västerbotten
som berättar om satsningarna som
bolaget gör i kvarteret Fabriken,
mitt i centrala Umeå. Med sitt strategiska
läge vill man vara en av aktörerna
som bidrar till Umeås fortsatta
tillväxt och utveckling, för såväl
invånare som företagare.

Göran Spetz tar emot oss en solig
försommardag, tillsammans med
bolagets fastighetschef, Mikael Isaksson,
för att berätta mer om det stora bygget
mitt i centrum. I januari 2018 öppnar det
nya huvudkontoret på Rådhusesplanaden
11, ett kontor som först och främst kommer
att rymma bolagets 150 medarbetare
i Umeå men också externa hyresgäster –
de översta två planen kommer att hyras
ut. Ansvarig för bygget är bolagets fastighetschef,
Mikael Isaksson:
– Vi bygger för framtiden och med
hållbarhet i fokus. Med nya arbetssätt och
gränsöverskridande samarbeten behöver
vi moderna, funktionella och flexibla lokaler,
och vi lägger stor vikt vid arbetsmiljön
som ska vara både inbjudande och
attraktiv. Även luftkvalitet och akustik är
viktiga, likaså materialval och inredning.
Självklart kommer byggnaden att miljöcertifieras
– vi har valt den internationella
standarden BREEAM-SE och siktar på
nivån Very Good. Så vi har ett hållbart
perspektiv rakt igenom, säger Mikael
Isaksson.
Miljöcertifieringen BREEAM-SE innebär
att byggnadens miljöprestanda bedöms
inom ett antal olika områden: projektledning,
energianvändning, inomhusklimat,
vattenhushållning, avfallshantering
samt markanvändning och påverkan
på närmiljön. Andra delar som ingår i certifieringen
är hur byggnaden ligger i förhållande
till allmänna kommunikationsmedel
och val av byggnadsmaterial.
– Vi har även planer för det befintliga
kontorshuset längs Nygatan; nästa etapp
innebär en omfattande renovering av
byggnaden. Här skapas butikslokaler i
markplan och de övre våningarna kommer
att inrymma kontorslokaler, fortsätter
Mikael Isaksson.

Länsförsäkringar Västerbotten ägs av
sina cirka 140 000 kunder. Styrelse, vd,
ledning, fullmäktige och kunder finns alla
i länet och marknaden utgörs av Västerbottens
län. Bolaget grundades 1855 med
en idé om att ta ett gemensamt ansvar och
stötta varandra ekonomiskt om någon
drabbades av brand eller skada.
– Så är det faktiskt än i dag. Och man
kan onekligen säga att hela vår affärsidé är
hållbar eftersom verksamheten i grunden
bygger på samma princip nu som då. Men
i dag är vi ett modernt bolag med stort fokus
på framtiden, säger Göran Spetz och
fortsätter: i allt vi gör finns också ett förtroende
– vi ska förvalta våra kunders
pengar. Det är vår gemensamma kassa och
vi ska investera vårt kapital klokt. Ett hållbart
bygge med ett uttalat hundraårsperspektiv
är en god investering som tryggar
våra kunders pengar på sikt.
Länsförsäkringar Västerbottens vision
handlar om att skapa trygghet och möjligheter
tillsammans med och för västerbottningarna.
Att erbjuda tjänster och
produkter som skapar trygghet är därför
bolagets fokus.
– Vi vill träffa våra kunder personligt
och nära, oavsett om det sker på våra kontor,
via telefon eller i våra digitala kanaler.
Vår målsättning är att ha marknadens
mest nöjda kunder, säger Göran Spetz.
Och enligt Svenskt Kvalitetsindex hade
Länsförsäkringar 2016 de mest nöjda
kunderna inom bank, försäkring och pension.
Bolaget har även fått höga betyg när
det gäller samhällsengagemang och hållbarhetsfokus,
två nya områden som
Svenskt Kvalitetsindex tittar på.
– Det visar att vi satsar rätt med våra
skadeförebyggande insatser och vårt samhällsengagemang.
Vi har Västerbotten som
enda marknad vi finns nära våra kunder.
Eftersom vi har en naturlig plats i många
människors vardag är det självklart och
viktigt för oss att vi har ett engagemang
som bidrar till trygghet för både människor
och verksamheter, säger Göran Spetz.

Tillväxtregionen Umeå
Det är uppenbart att Umeå befinner sig i
en stark tillväxt. Hela centrum genomgår
en transformation och antalet byggkranar
som sticker upp är många. Nya bostadsområden
växer fram, företagandet går
starkt framåt och prognoserna skrivs hela
tiden upp. Och med det följer också nya
arbetstillfällen. Det är en av anledningarna
till att Umeå med kranskommuner är viktiga
för Länsförsäkringar Västerbotten.
– Vi vill vara med och utveckla regionen
för såväl invånare som företagare.
Bredden i vårt erbjudande, och det faktum
att vi på riktigt är en del av samhället
behövs på en tillväxtmarknad som Umeå,
säger Göran Spetz och lyfter fram de unika
delarna med att vara ett lokalt och engagerat
bolag: Vi känner till vårt län och
lägger ned hela vårt engagemang och fokus
här i Umeå och Västerbotten.