”Vi vill ge barnen framtidshopp på deras egna villkor”

0
344

Förskolan BrageDet är en torsdag förmiddag i Valsta.
Här ligger förskolorna Brage, Saga
och Ymer. Vi gör ett besök på Saga,
där ett trettiotal barn sysselsätter sig
med sådant som intresserar dem.
Några sitter vid ett bord och tecknar,
andra sätter i gång en spontan dans
i ett rum med blinkande ljus.

Den något klichéartade rubriken på
den här artikeln skulle kunna vara
Barnet i centrum. Men här är det
ingen kliché. Förskolorna i Valsta, liksom
Sigtuna kommuns övriga förskolor, arbetar
utifrån Reggio Emilia-filosofin som understryker
att barnet ska vara huvudpersonen i
sitt eget liv. Det betyder att pedagogerna lyssnar
till barnen och stöttar dem i deras idéer,
intressen, lösningar och skapande – istället
för att gå framför och bestämma vad de ska
göra.
Rita Allawardian är förskollärare. Hon berättar
om välkomnandet som är grundläggande
i arbetet.
 Förskolan Brage– Barnen kommer från många olika länder.
Det ska kännas att vi välkomnar de olika kulturerna
som möts här, och att vi lyssnar på hur
barnen och föräldrarna ser på förskolan och
vilka förväntningar de har. Det handlar om att
öppna dörren och vara genuint intresserad.

På förskolorna Brage, Saga och Ymer tas
barnens kreativitet och utveckling tillvara genom
att man erbjuder många olika aktiviteter,
bland annat ljus- och byggrum kopplat
till digitala verktyg, ateljéer där barnen kan
arbeta med målning, lera och olika återvinningsmaterial.
Vid vårt besök råder en lugn och harmonisk
stämning – i ett av rummen blir det
plötsligt spontandans.
– Vi vill ge barnen möjligheter att utvecklas
och ge dem framtidshopp, säger Rita
Allawardian.
Niklas Brånn, som är förskolechef, berättar
hur organisationen är upplagd:
– I våra arbetslag ingår pedagoger som
kompletterar varandra och kan uttrycka sina
olikheter, så att de även inspirerar barnen att
vara trygga i sina olikheter.

För att förstå barnen även på ett djupare
plan använder man sig av pedagogisk dokumentation,
där pedagogerna observerar barnen
via film och foto. Tillsammans med barnen går
man sedan igenom de aktiviteter som de filmats
i, för att skapa reflektioner där barnen
bland annat uppmuntras till kritiskt tänkande.
– Intressant är då att höra barnens kommentarer
och frågor när de ser sig själva i en
aktivitet, säger Rita Allawardian. Även föräldrarna
kan på det här sättet följa sina barns utveckling
på förskolan, där jag känner stolthet
att få vara en del av dessa lärande processer.
Förskolorna har valt att arbeta utifrån ett
projekterande arbetssätt, vilket innebär att
man har ett levande projekt som utgår ifrån
barnens intressen och nyfikenhet. Barnens
vardag på förskolan är öppen och tillmötesgående
med en mängd kreativa öppna material,
som är tillgängliga för att de ska kunna sätta i
gång egna projekt och enskilda aktiviteter.
– Kom gärna tillbaka om en månad, säger
Niklas Brånn. Då ser inte våra pedagogiska
miljöer likadana ut som nu. När vi ser att barnens
intressen förändras så förändras även
mötesplatserna.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm