”Vi vill vara med och förverkliga drömmar”

0
492

Framtidsvisioner är inte alltid en personlig
fråga. Drömmar kan i allra högsta
grad driva ett samhälle framåt.
– Vi vill vara med och förverkliga
och skapa drömmar med allt från
det egna boendet, bröllopet och
drömresan till det egna företaget –
från början till vägs ände. Där man
stöter på problem, vill vi vara en del
av lösningen, säger Rasmus Roos,
bankchef för Sparbanken Skåne.

Drömmarna om vad man ska bli
när man blir stor börjar oftast när
man är ung. Det är då allt är möjligt
och inga hinder tycks stå i vägen. För
Sparbanken Skåne har det alltid varit
viktigt att möta unga människor för att
förklara hur drömmar kan bli verklighet.
– I ett hållbart samhällsbygge behöver
vi människor som sparar. Vi går ut i högstadiet
och gymnasiet och förklarar hur
den egna ekonomin kan växa genom att
spara motsvarande vad en café latte kostar
om dagen. Vi vill bidra till en sund
ekonomi, säger Rasmus Roos.
Även om idén är att det alltid ska finnas
en människa att prata med, hänger
Sparbanken Skåne självklart med i den
digitala utvecklingen. Banken erbjuder
mobilbank, internetbank och kundservice
via telefon och sociala medier till
privat- och företagskunder.
– Vi vill gärna bidra till ett förändrat
kontantbeteende, då kontanter är en
stor miljöbov, säger Rasmus Roos.

Idén för Sparbanken Skåne är att vara
närproducerad – det vill säga att de som
arbetar på banken också bor i regionen.
Det gör att banken får en nära relation
till sina kunder och lever under samma
förutsättningar som deras kunder.
Det som skiljer Sparbanken Skåne
från andra, och som inte så många känner
till, är att delar av överskottet av bankens
affärer går till bankens tre ägarstiftelser
som säkerställer att en stor del av
bankens vinst går tillbaka in i det samhälle
den verkar i. Det kan vara till en
konstgräsplan för den lokala idrottsföreningen
eller till olika samhällsnyttiga
projekt som antimobbningsorganisationen
Friends och till cancerforskning.
– På ägarstiftelsernas hemsidor finns
information om hur man kan söka pengar,
säger Rasmus Roos.
Banken skiljer också ut sig från andra
genom att uppmuntra sina kunder till
ett sparande i första hand och att ta ansvar
för ungas ekonomi.
Lund är en uttalad tillväxtmarknad
där Sparbanken Skåne vill vara med och
ta marknadsandelar. Det är den ekonomiska,
strategiska sanningen och där
skiljer sig banken inte från någon annan.

– Vi har två kontor; det ena i centrala
Lund där vi tar hand om den mogna
marknaden och ett kontor i Ideon där
fokus är Företag och Nyproduktion, säger
Rasmus Roos.
Framför allt är det bostäder Sparbanken
Skåne vill vara med och utveckla.
De närmaste åren kommer utbudet av
bostäder att växa i Lund och Sparbanken
Skåne kan vara med från början i projekteringsstadiet,
till privata lån till enskilda
kunder.
– Vi brukar finnas med vid visningen
av bostäder, så att kunden ska känna att
vi finns där för dem när de behöver oss.
Det är så Rasmus vill se sin roll som
bankchef för Sparbanken Skåne. När en
dröm ska bli verklighet är det en naturlig
sak att det ibland går upp och andra
gånger stöter på patrull.
– Vi vill vara med och ta delar av riskerna
och när det går bra vill vi återinvestera
överskottet så att fler får glädje
av det. Det är så ett samhälle utvecklas,
säger han.