Visionen om upprustade Kållered köpstad

0
282

Kållered köpstadFörhoppningen är att inom en
snar framtid sker den efterlängtade
förnyelsen av Kållered
köpstad med ett nytt IKEAvaruhus
och ett nytt shoppingcenter
alldeles intill.

m allt går enligt planerna påbörjas
förnyelsen under nästa
år. Tanken är en rejäl omstrukturering
av befintlig miljö,
samt en utökning och förstärkning av
handelsytorna med cirka 25 000 kvadratmeter.
– Detta är en förädling av en traditionell
externhandel till en ny typ av handelsområde
som passar väl in i stråket
mellan Innerstaden och Kållered, där utbyggnaden
idag är stor. Det blir en tillgång,
både för Mölndal i stort och inom
närområdet, säger Lisa Östman, planchef
Mölndals stad.
Själva köpstaden ska koncentreras till
den södra delen av området i form av ett
nytt och modernt IKEA-varuhus med en
intilliggande ny livsmedelsbutik samt
shoppingcenter med blandad butiksstruktur.
Komplexet byggs på pelare en våning
över markplan, och skapar på så sätt plats
för stråk och parkeringsplatser.
En viktig del i arbetet är att göra köpstaden
mer stadsmässig med nya vägar,
korsningar och avfarter. Det ska också
vara enkelt att ta sig dit utan bil. En lösning
är att shoppingcentret och IKEAvaruhuset
integreras och knyts ihop för
att göra det enkelt att röra sig mellan de
olika delarna. Kontakten med Kållered
station och centrum ska även förstärkas
med nya busslingor, cykel- och gångåtgärder,
allt för att öka tillgängligheten.
Bakom projektet står IKEA och Mölndals
stad och hela satsningen väntas ta några år
att färdigställa efter att alla beslut är tagna.