4 000 nya invånare i Östra Huddinge

0
405

Östra Huddinge ska växa och
skapa plats för cirka 4 000 nya
invånare till 2030. Här finns
planer för ett nytt bostadsområde
i Österhagen, bostäder i västra
Länna, förtätning av Skogås
centrum och Trångsund.

I början av året nådde Huddinge kommun
110 000 invånare, vilket befäster
placeringen som Stockholms läns näst
största kommun efter Stockholms stad.
Närmare 25 000 av dem bor i den östra
kommundelen främst i tätorterna Skogås
och Trångsund, men också i Länna och
Vidja-Ågesta.
Utvecklingskurvan för kommunen pekar
rätt uppåt och kommunen kommer
fortsätta att växa, för östra Huddinge innebär
det cirka 1600 nya bostäder fram till
2030. Kommunen planerar också för en ny
park och offentlig service så som ny förskola
och äldreboende, även verksamhetsområdet
i Länna kommer växa och göra plats för nya
företag och verksamheter.
För att hantera den stora tillväxten i kommunen
har Samhällsbyggnadsavdelningen
sedan 2017 delat upp Huddinge i fyra områden.
För varje område finns det en områdesstrateg
som ansvarar för den långsiktiga
strategiska planeringen. Sandra Bratt blev
förra hösten områdesstrateg för Östra
Huddinge.
– Östra Huddinge är verkligen ett superspännande
område med många kvalitéer.
Det här året har främst handlat om att
driva och samordna pågående projekt men
jag ser verkligen fram emot att redan nästa
år börja arbeta med den långsiktiga planeringen
för området och ta fram en utvecklingsplan,
säger Sandra Bratt.