5G-nät för snabb och stabil kommunikation

5G är nästa generations nätverk för
snabb, säker och stabil uppkoppling.
Umeå kan bli den första 5G-staden.
– Det handlar om medborgarnytta,
till exempel för nya sjukvårds- och trafiklösningar,
säger Anders Kjellander,
verksamhetschef, Umeå 5G.

Världen blir allt mer uppkopplad
och vi gör allt fler av våra vardagssysslor
med smarta telefoner, läsplattor
och datorer. ”Sakernas internet”
(Internet of Things) erbjuder många nya
lösningar där maskiner kommunicerar
med varandra, det är främst det 5G-nätet
är till för.
5G kan kommunicera data mycket
snabbt, med minimal fördröjning och med
flera uppkopplade enheter på en gång. Det
ger helt nya användningsområden för viktiga
samhällsfunktioner och i näringslivet.

Inom sjukvården kan det handla om automatisk
kommunikation mellan sjukvårdsutrustning
och vårdpersonal eller att
visa en ambulans bästa vägen till sjukhuset.
Exempel i trafiken är styrning av vägsignaler,
information till förare om vägförhållande,
bilens status och bilköer, och
automatisk inbromsning vid olycksrisk.
5G har stor potential, men tekniken behöver
testas. Det tar tid att klargöra vad
som är möjligt och vad vi ska prioritera.
Pilotsatsningar på tjänster och produkter
kan visa vad som ger mest nytta.
– Vi vill på sikt erbjuda tjänster som
ligger i framkant och underlättar vardagen.
5G ska användas där det behövs och
gör nytta. Att Umeå är ”teststad” stärker
Umeås position som en innovativ, kreativ
och attraktiv universitets- och IT-stad, säger
Anders Kjellander.
Läs mer: www.umea5g.se