”Bredden i näringslivet är vår styrka”

KUNGSBACKA VÄXER varje
år med mer än 1 000 nya
invånare och är därmed en
av de mest expansiva kommunerna
i Sverige.
– Vi satsar på att staden
ska växa, säger Elinor
Filipsson, näringslivschef i
Kungsbacka. Vi har som mål
att ha västsveriges bästa
företagsklimat och vårt
arbete handlar om att möta
tillväxten och de behov som
uppstår. Allt ifrån mark för
näringslivet, nya lokaler till
att locka kompetens och
stärka platsens attraktivitet.
Det ska vara enkelt att
starta, driva och utveckla
företag i Kungsbacka.

Kungsbacka är en typisk entreprenörskommun,
många driver företag
och nyföretagandet är högt.
Här finns cirka 10 000 företag. Utmärkande
för näringslivet är bredden i företagandet,
det finns väldigt många branscher
representerade.
– Slår man ihop handeln så är den
stor i Kungsbacka och med många anställda,
men i övrigt har vi många ben
att stå på. Det är en styrka att ha en
bredd i näringslivet, säger Elinor
Filipsson.
När Svenskt Näringsliv tidigare i
höstas släppte sin årliga rankning över
företagsklimatet i Sveriges kommuner
hamnade Kungsbacka på en 90:e plats
och har därmed klättrat 51 placeringar
på tre år.
En 90:e plats i Sverige gör Kungsbacka
tvåa i Halland.

Inför beslutet om kommunens nya
näringslivsstrategi gjordes en analys av
näringslivet i Kungsbacka; vilka branscher
växer snabbast i kommunen, var
jobben finns och hur företagsstrukturen
ser ut.
Analysen visar att byggbranschen ligger
i topp och växer snabbast och det är
där många av jobben finns. Tillväxten i
näringslivet är god liksom lönsamheten
och Kungsbacka är enligt analysen en
kommun som har ett starkt växande näringsliv
i jämförelse med andra kommuner.
Här finns också många unga entreprenörer,
högre än det nationella genomsnittet,
och det finns också fler
kvinnliga företagare i Kungsbacka jämfört
med länet i övrigt.
– Vi kommer fortsätta vårt arbete
med att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen
och locka fler företag till
kommunen. Den nya näringslivsstrategin
anger riktningen för vårt fortsatta arbete.
En viktig del i vårt arbete är att förbereda
och välkomna nyetableringar och just
nu har vi mark för näringslivet och flera
nya verksamhetsområden är på gång.
Mark för näringslivet är en viktig ingrediens
för en stabil och attraktiv utveckling.
I Kungsbacka finns det mark,
inte minst i centrum, där detaljplanerna
ger stort utrymme åt nya etableringar.
– För de företag som söker moderna
lokaler mitt i centrum finns det goda
möjligheter att locka både kompetens
och kunder. Det tar endast 20 minuter
från centrala Göteborg med tåg och
dessutom blir företagen attraktiva för
den kompetens som redan finns i
Kungsbacka då livskvaliteten ökar med
slopad pendling, säger Elinor Filipsson.
Kungsbacka kommun ser gärna att
fler ska kunna jobba och bo i kommunen.
I dagsläget är det en stor andel invånare
som pendlar ut från kommunen
varje dag och det vore en fördel om
kommunen kunde behålla delar av den
arbetskraften. I genomsnitt åker varje
dag 22 400 invånare till en annan kommun
för att arbeta och 7 900 personer
kommer till Kungsbacka för att arbeta.
– Det kommer att finnas moderna
kontorslokaler mitt i centrum inom de
närmsta åren. De hoppas vi ska attrahera
fler kunskapsintensiva företag som
ser potentialen att lättare rekrytera den
kompetens de behöver genom en etablering
i Kungsbacka. Fler arbetsplatser
i centrum gör att fler personer rör sig
där dagtid. Det kommer att öka stadens
attraktivitet för företagare, invånare och
besökare, säger Elinor Filipsson.

Text: Anders Olow
Foto: Oskar Kullander