79 nyproducerade bostadsrätter till salu på Grubbe

0
101

OF Bygg är Umeås äldsta stora
byggföretag. Nu bryter man
ny mark med 79 nya bostadsrättslägenheter
planerade för
stadsdelen Grubbe som i dag i
huvudsak består av villor och
lägre bebyggelse.
– Det är ett väldigt fint läge
på bostäderna och prisnivån
den rätta, säger Gunnar
Ahlgren, vd för OF Bygg.

Lägenheterna kommer att ligga i
korsningen Kungsgårdsvägen och
Backenvägen, där det en gång låg en
bensinmack, sedan länge riven och
marken sanerad. Den kommunala ambitionen
är att Umeås tillväxt så långt
det är möjligt samlas inom fem kilometers
radie från centrum. Det är effektivt
och långsiktigt hållbart att nyttja
befintlig infrastruktur och samtidigt
ett sätt att minska bilberoendet genom
att bygga nära kollektiva transportmedel.
Det är längs kollektivtrafikstråken
som kommunen vill fortsätta att förtäta
staden.
Därför sa också kommunen i början
av året ja till OF Byggs planer på
flerfamiljshus i ett område som blir
ett av de första med lite högre bebyggelse
på Grubbe. Området ligger väldigt
bra till i förhållande till offentlig
service som skola, vård och omsorg.
De nya husen ska vara lägre mot
söder och väster för att möta de närliggande
husen höjdmässigt. Mot
nordost och rondellen på Backenvägen
får husen bli upp till sju våningar.
– Vi har jobbat i tre år med projektet
för vi vet att det här kvarteret kommer
att bli mycket attraktivt. Det är
nära till fina omgivningar, älven och
busslinjer och skola, säger Gunnar
Ahlgren.

Arkitekterna Arkinova är lokala, något
som ligger helt i linje med OF
Byggs tradition.
– Vi är en stor lokal byggare, stolta
över det och har eget folk från trakten
anställda. Vi började som företag bygga
i Umeå redan 1937 och har ett ansvar
att verka för en hållbar utveckling.
– I vårt arbete med hållbarhet är
”lokalproducerat” ett viktigt ord.
Resurserna ska stanna i Umeå! Vår
strävan är även att gynna den lokala
marknaden i alla led.
OF Byggs ryggrad är annars större
entreprenader och företaget har bidragit
till många kända byggnader i Umeå,
inte minst universitetssjukhuset.