ÅF skapar lösningar för framtida generationer

0
735

Från ett teknikkonsultföretag
till ett mer internationellt design-
och teknikföretag än mer
inriktat på hållbara konceptlösningar.
Det är vad som ryms i
ÅF:s nya vision: Making Future.
”Providing leading solutions for
generations to come” som det
uttrycks av företaget.

På ÅF finns en unik samlad kompetens
inom teknik och design
och vi bad fyra ÅF:are i Malmö, alla
specialister på sitt område, att spana in
i framtiden och svara på den viktiga
frågan om hur framtiden ser ut just för
dem i deras arbetsfält.
Maja Manner arbetar som processtrateg
inom samhällsutveckling och
är ganska ny på ÅF. För henne är samarbete,
delaktighet, och delningsekonomi
framtiden.
– Vi kommer att få se helt nya former
av demokratiska processer, säger
hon. De som planerar våra städer och
samhällen kommer att behöva röra sig
mer i de miljöer de ska utveckla – för
att möta vardagsspecialisterna på plats i
den miljön.
För att nå miljömålen måste olika typer
av kunskap och kompetens involveras
i stadsutvecklingsprocesserna, menar
Maja och ser betydligt fler samfinansierade
stadsutvecklingsprojekt framöver,
men också en växande delningsekonomi.
Delaktighet och miljöfokus ligger
också i Peter Håkanssons spaning. Han
är trafikstrateg och gruppchef för trafikoch
samhällsplanering och har tidigare
arbetat på Malmö stad. Peter menar att
överenskommelser som Stadsmiljöavtal
och Storstadspaket ger ÅF en enorm
möjlighet att höja standarden i kollektivtrafiken
och att utveckla cyklandet.
Han påpekar den viktiga roll som stadens
gaturum spelar för att samla
människor, och vill se fler gaturum anpassade
till låga hastigheter kompletterade
med stråk för snabbcyklande och
kollektivtrafik.
– Behovet av hållbart resande utmanar
oss att skapa kreativa lösningar –
bland annat för att få ner hastigheten,
säger han. Det är då vi skapar stadsmiljöer
för människor!

Kollegan Jessica Berlin arbetar också
med miljön och människan i fokus,
och då med stadens idrottsplatser.
Jessica är mark- och VA-projektör på
ÅF. Hennes nöt att knäcka är att hitta
lösningar för att anläggningar ska kunna
användas så effektivt som möjligt,
samtidigt som miljön står i centrum.
– Det är en het miljöfråga hur spridningen
av plast- och gummimaterial
ska undvikas, samtidigt som slitaget på
befintliga idrottsplatser och behovet av
nya är stort i samhället, säger hon.
Karolina Cappelli Lindholm funderar
över hur det kommande riksdagsvalet
kommer att påverka hennes arbete.
– Jag har en god framtidstro. Behovet
av gång och cykelvägar, nya järnvägsstationer
och till exempel upprustning
av motorvägar ser inte ut att avta och
min erfarenhet är att infrastruktursatsningarna
prioriteras oavsett vilket
block som sitter i makten eftersom de
ger ett stort mervärde tillbaka till samhället,
säger hon.