AKADEMISKA – ETT AV SVERIGES FRÄMSTA SJUKHUS

0
214

Vi är ett länssjukhus, ett specialistsjukhus och ett universitetssjukhus med utbildning och forskning.

Du som behöver specialistvård
Har du blivit remitterad eller själv valt
Akademiska beror det nog på att vi
är ett specialistsjukhus. Du är i gott
sällskap, ungefär var tredje patient är
hitrest från ett annat län, vissa från
andra delar av världen.

Du som bor i Uppsala län
Är du en av länets ca 350 000
upplänningar är vi ditt länssjukhus –
specialiserat för behandlingar och sjukdomar
bara ett fåtal sjukhus klarar av.
Du som utbildar dig
Vill du arbeta inom sjukvården är vi ett
utbildningssjukhus. I samarbete med
Uppsala universitet får varje år mer än
2 700 personer sin yrkesträning på
Akademiska.

Du som forskar
Tillsammans med medicinska fakulteten
vid Uppsala universitet bedrivs
omfattande forskning. Sökandet efter
ny kunskap har bidragit till utveckling
av behandling mot många svåra
sjukdomar genom åren.

Akademiska sjukhuset har en unik
flygande intensivvårdsavdelning.
Med vår helikopter kan vi hämta
svårt sjuka patienter från Umeå i
norr till Göteborg i sydväst.

Varje år…
✚ besöker ungefär 330 000 en läkare
hos oss.
✚ genomför vi fler än 30 300 operationer.
✚ tar vi emot över 29 000 patienter från
andra delar av Sverige
Varje år utbildas här …
✚ cirka 2 000 läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter
och biomedicinska analytiker
på Akademiska sjukhuset.