Allt börjar med rent vatten

0
463

Johanna Lindgren– Alla tar dricksvattnet för givet,
ett bra vatten i riklig mängd
som kommer direkt när man
vrider på kranen. Och så vill vi
naturligtvis att det ska fortsätta
vara, men det förutsätter att vi
hela tiden utvecklar och bygger
ut våra reningsanläggningar.

et säger Johanna Lindgren, vd
för Norrvatten, vars uppdrag
är att förse de 14 medlemskommunerna
och dess cirka 600 000 invånare
med dricksvatten, via ett 32 mil långt
huvudledningsnät.
– Det är alltså väldigt många
människor som är beroende av att vi
levererar vatten av hög kvalitet, året
runt och under dygnets alla timmar.
Det är ett livsviktigt uppdrag, som i
takt med klimatförändringar och det
Norrvatten faktum att Storstockholm växer så
kraftigt, innebär stora framtidsutmaningar,
säger Johanna Lindgren.
Uppdraget påbörjades redan 1929
då Solna och Sundbyberg enades om
att tillsammans lösa de båda kommunernas
vattenförsörjning. Vattnet togs
från Mälaren för att sedan renas vid
Görvälnverket i Järfälla, där Norrvatten
än idag har sin verksamhet.
– Det var ett mycket klokt och
framsynt beslut av dåvarande politiker.
Lika kloka beslut behövs idag för
att säkra friskt vatten även i framtiden,
poängterar Johanna Lindgren.

En nyckelfaktor är givetvis Mälaren
och dess vattenkvalitet. Klimatförändringarna
innebär att mer förorenat
regnvatten spolas ut i sjön. Samtidigt
pågår som alla vet intensiva byggaktiviteter
i ett växande Storstockholm.
Det sammantaget gör att råvattenkvaliteten
i Mälaren påverkas. Det blir
grumligare med mer föroreningar.
– För att möta den här utvecklingen
krävs framförhållning och ett ständigt
arbete med kontroll, utveckling
och reningsinsatser, säger Johanna
Lindgren.
– Vi måste vara rädda om Mälaren,
vi är ju extremt beroende av dess vatten.
Det är så viktigt vad vi släpper ut,
och det gäller ju oss alla.

Just nu undersöks möjligheten att
med helt ny teknik rena vattnet från
mikrobiologiska och kemiska föroreningar.
Ett projekt som görs tillsammans
med Stockholm Vatten.
– Det som finns i Mälaren som är
hälsofarligt måste vi kunna ta bort
och det gör vi, säger Johanna
Lindgren. Redan 2004 påbörjades
vattenrening med UV-ljus, som tar
knäcken på parasiter. Men det här är
som, hon påpekar, ett ständigt arbete
och samtidigt en förutsättning för att
Järfälla och övriga Storstockholm ska
kunna växa.
– Vi vill självklart hänga med i de
olika kommunernas expansion. Det
känns både roligt och utmanande. En
sak är säker, vi har idag ett jättebra
dricksvatten och så ska det förbli.