Allt hänger samman i Varbergs stora stadsutvecklingsprojekt

0
483

Varbergs kommun står inför en omfattande stadsutveckling
där en rad olika delar och projekt hänger
ihop. När Västkustbanan
läggs i tunnel under staden
och Industrihamnen
flyttar kan staden växa mot havet
med den nya stadsdelen Västerport. Tack vare tunneln
kan Varberg behålla sin station i centrum – just nu
pågår arbetet med att forma stadens nya stationshus.

Illustration: Made-Up