Allt starkare bultande från hjärtat i Västra Hamnen

0
381

I Masthusen har Skandia
Fastigheter omvandlat 100 000
historiska kvadratmeter – tidigare
Kockums varv, bilfabrik
och mässa – till en hållbar
stadsdel med lägenheter och
kontor blandat med handel,
service, caféer och restauranger.
Mixen utgör grundbulten
i en trygg och attraktiv
stadsdel som lever dygnet
runt. Nu förstärks den ytterligare,
när sista pusselbitarna
ska läggas på plats.

Masttorget är navet i Västra
Hamnen, med både havet och
stadspulsen runt knuten. Här har
Skandia Fastigheter, utöver själva torget,
utvecklat två kvarter med bland
annat kontor, hyresrätter, studentbostäder,
äldre- och vårdboende och dygnet
runt-öppet gym. Än idag fortsätter
ett nära samarbete med Malmö Stad,
för att säkerställa att områdets hållbara
vision införlivas.
Masthusen är den första stadsdelen i
Norden som hållbarhetscertifierats enligt
BREEAM Communities. BREEAM
(BRE Enviromental Assessment Method)
är världsledande när det gäller att bedöma
hur väl ett nytt bostads- eller affärsområde
lyckas skapa en god totalmiljö för
sina brukare och en hållbar relation till
sin omvärld.
Programmet för Masthusen innehåller
en mängd olika krav på hur området
och husen ska byggas. Det handlar
bland annat om hur mycket energi
byggnaderna får förbruka och att byggnaderna
själva ska producera energi, till
exempel med hjälp av solceller. Alla bostadshus
ska dessutom ha plats för odling
på tak eller innergård.
En viktig del i arbetet med att utveckla
Masthusen till en hållbar stadsdel är
att skapa en blandad stadsmiljö. Därför
har området fått en mix av kontor,
samhällsservice, hyresrätter, äldreboenden,
handel och andra funktioner.
– En tät, grön och funktionsblandad
miljö som denna är både energieffektiv
och ger bra underlag för miljövänliga
kommunikationer, samtidigt som den
bidrar till ökad trygghet och ett rikare
folkliv, säger Tim Prevolnik, marknadsområdeschef
i Malmö på Skandia
Fastigheter.
I början av året togs nya steg i denna
riktning, inte minst genom stadens inrättande
av ett bibliotek i området, vilket
ytterligare förstärker Masthusens
som mötesplats för alla åldrar och behov.
Vid slutet av året antogs också detaljplanen
för den sista delen av
Masthusen.
– Det är ICA Maxis gamla parkering
som nu ska bli en levande del av området,
med flera inslag som bidrar till en
attraktiv stadsmiljö, bland annat bostäder,
kommersiella ytor och inte minst
en förskola i fem våningar med plats
för 160 barn. Den senare är särskilt
spännande och får en unik utformning
med utemiljö på både mark och tak,
avslutar Tim.