Amazon Web Services och Northvolt med flera Det är ingen slump att de väljer Västerås

0
456

Att företag som Amazon Web
Services och Northvolt valt att
lägga delar av sina verksamheter i
just Västerås är ingen tillfällighet.
Det är många bakomliggande och
samverkande faktorer som bidrar
till dragningskraften. Det menar
Conny Petrén, näringslivschef i
Västerås stad.

Vi jobbar idag alltmer proaktivt
för att locka och på olika sätt
stödja och hjälpa företag som
visar intresse av att flytta hit.
För att bli ännu bättre på att promota
Västerås och Mälardalen har vi tagit hjälp
av flera olika aktörer, Business Sweden,
Enterprise Ireland och Stockholm
Business Alliance, säger Conny Petrén.
Han betonar också betydelsen av att
Västerås stad idag målmedvetet arbetar
över förvaltningsgränserna för att snabba
på och effektivisera sina processer i frågor
som rör företagande och näringsliv. Det
handlar både om att hjälpa företag på ingång
och att samtidigt föra en dialog och
serva det befintliga näringslivet på bästa
sätt. Både stora och små företag.
– Det är jättehård konkurrens idag, då
kan vi inte fortsätta som vanligt. För att
stärka och utveckla Västerås redan starka
näringsliv behöver vi tänka i nya banor,
säger Conny Petrén. Ett exempel är samverkan
med andra grannkommuner, till
exempel Eskilstuna och Katrineholm
som är med i Amazonetableringen. Det
handlade om att tillsammans visa på regionens
och Mälardalens styrka. Under
etableringsarbete med Northvolt fanns ett
mycket brett stöd i hela Mälardalen.

Att Västerås i sig själv har välkända styrkor
inom industri och näringsliv är ingen
hemlighet. Läget i Mälardalen, Sveriges
främsta tillväxtområde, nära Stockholm är
givetvis i sig en stor dragningskraft. Här
finns ett starkt näringsliv med både bredd
och spets och en innovationskraft med få
motsvarigheter i Sverige. Här finns stora
världsspelare med ABB, Bombardier och
Westinghouse i spetsen. Men också små
snabbspringare med teknik i världsklass.
Och det är sannerligen ingen brist på nyföretagande.
Bara under 2016 var det 899
nya företag som etablerades, många små
och nystartade.
– Men vi kan inte, trots våra styrkor,
sitta och vänta på att företag som är intresserade
av att flytta hit ska höra av sig. När
vi vidareutvecklar vårt proaktiva etableringsarbete
så innebär det konkret att vi är
ute och knackar dörr i landet. Vi fokuserar
då på företag som vi tror, på kort eller lång
sikt, kan vara intresserade av att etablera
sig i Västerås och då stärka vårt näringsliv,
främst inom våra styrkeområden.

Conny Petrén poängterar också vikten
av att tillsammans med andra företagsstödjande
aktörer i Västerås besöka
det befintliga näringslivet.
– Vi vill lära oss hur de arbetar och
eventuellt kunna stödja dem i deras utveckling.
Det kan till exempel vara att
hjälpa dem att ta språnget ut i världen,
förklarar Conny Petrén.
Det handlar om olika typer av företag,
dels inom Västerås traditionellt starka energisektor
men också inom logistik och
teknik, eller andra intressanta branscher.
– Det befintliga näringslivet utgör givetvis
en gedigen plattform av erfarenhet
och know-how för alla som flyttar hit och
kan dra nytta av att utvecklas i den dynamiska
miljö för innovation och utveckling
som finns i Västerås.
Här finns dessutom, påpekar Conny
Petrén, flera olika företagsstödjande samverkansnätverk
för innovation, tillväxt
och utveckling. Till exempel Västerås
Science Park, Rise/Sics, Robotdalen,
Automation region, Järnvägsklustret,
Create Business Incubator, SynerLeap,
Energy Action Center med flera.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Pia Nordlander