Amazons molntjänster drar in över Mälardalen

0
337

När nätjätten Amazon Web
Services (AWS) valde att göra
storsatsning i Sverige var det
Stockholm-Mälardalen som drog
vinstlotten. Just nu byggs tre datacenters
varav ett i Katrineholm.

Det råder febril byggaktivitet på
Katrineholms Logistikcentrum.
Det är här, ett par
kilometer utanför stadskärnan,
som det nya datacentret ska stå klart i
höst. Marknaden med så kallade molntjänster
har växt enormt snabbt på bara
några år. Bedömare talar om ett gigantiskt
teknikskifte utan motstycke som dessutom
gått mycket snabbare än någon kunnat ana.
Det handlar om att företag hyr ITkapacitet
i stället för att köpa den och
samtidigt får tillgång till en global infrastruktur
inom loppet av några minuter.
särklass störst bland megaföretagen på
området är just AWS. Med konkurrenter
som Apple, Google och Microsoft inser
man att det är en fjäder i hatten för
Katrineholm att ha blivit utvald som en
av tre etableringsorter i Sverige. De två
övriga är Västerås och Eskilstuna.
– Att Amazon väljer att förlägga sin
nordeuropeiska satsning i Sverige är en stor
framgång för vårt land. Att den förläggs till
Stockholmsområdet har stor betydelse för
regionen, och att Katrineholm valts ut som
en etableringsort är fantastiskt, säger Lars-
Herman Larsson, Senior Advisor & Project
Manager inom Katrineholms kommun.

Att det har en stor betydelse för en liten
kommun som Katrineholm säger sig
självt, menar han. Inte minst ryktes- och
statusmässigt. Det är ju inte vilket företag
som helst.
– Etableringen är ett uttryck för att
Katrineholm är en del av Stockholmsregionen,
och ett bevis för att Katrineholm
har de kvaliteter och infrastrukturella förutsättningar
som behövs för att attrahera
ett världsföretag. Det är samtidigt ett
kvitto på att vi som kommun har en vilja
och en förmåga att vara samarbetspartner
att lita på i ett stort sammanhang som det
här, säger Lars-Herman Larsson.
Att AWS efter noga sonderingar valde
just Mälardalen handlade bland annat om
bredbandsutbyggnad, nätverksinfrastruktur,
närhet till teknisk kompetens och tillgång
till förnybar energi. Det var också
viktigt att kunna täcka ett stort geografiskt
område med låga svarstider till
samtliga nordiska huvudstäder.

Frågan är då vad etableringen av datacentret
kommer att betyda konkret för
Katrineholm och de övriga två städerna.
Självklart kommer nya medarbetare att
behövas, dessutom olika kringtjänster.
– Vi förväntar oss att effekterna för
bygg- och installationsbranscherna kommer
att vara påtagliga över tid, även att
svenska och lokala entreprenörers inslag
i processen successivt kommer att öka.
Det sätter dessutom Katrineholm på kartan
på ett sätt som kan skapa intresse inom
andra branscher, säger Lars-Herman
Larsson, som samtidigt betonar att alla
företagsetableringar är viktiga.
Oavsett om det är en global jätte som
AWS eller ett litet svensk företag är det
alltid kommunens uppgift att på olika sätt
stödja processen. Det kan till exempel
handla om att ge service under byggtiden,
hjälpa till med lokala kontakter, stödja
rekrytering av medarbetare och förmedla
bostadskontakter.
– Det är företagets specifika behov
som styr vår insats. Vi vill självklart att
alla företag som satsar här ska kunna
uppnå sina respektive målsättningar. Det
betyder att vi försöker eliminera alla
tänkbara hinder som vi kan påverka. Det
betyder också att vi är lyhörda för synpunkter
och att vi vill vara snabba och
korrekta i vår handläggning av olika frågor,
avslutar Lars Herman Larsson.