Arbetsförmedlingen har en nyckelroll i kommunens framgångar

0
644
Foto: Rosie Alm

När alla strävar åt samma håll går det snabbare att lyfta en hel bygd som efter nedläggningar och utflyttning reser sig och ser möjligheterna. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta Arbetsförmedlingens och dess chef Mohamed Chabchoubs inställning i Söderhamn. 

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör och samverkanspartner när Söderhamn förverkligar sina visioner om en kommun där det ska vara attraktivt att leva, bo och verka.

– Vi har ett fantastiskt bra klimat i Söderhamn där vi samarbetar över gränserna, säger Mohamed Chabchoub, som är chef för Arbetsförmedlingen i Söderhamn. Jag är till exempel med i Tillväxtrådet som har till uppgift att locka nya företagsetableringar och främja tillväxt. Vad jag kan bidra med i sammanhanget är att få fram kunnig och bra arbetskraft.

Arbetsförmedlingen i Söderhamn har en kreativ roll i näringslivet, menar Mohamed Chabchoub. Det gäller att vara lyhörd och veta vad arbetsgivarna efterfrågar så man kan anpassa utbildningsinsatser och planera för kommande behov av arbetskraft.

– Vårt uppdrag är även att se vad som specifikt kan göras åt ungdomsarbetslösheten i kommunen. Ett projekt har varit att hjälpa ungdomar att åka till Norge och arbeta. Vi hjälper dem med boende och att det finns folk på plats för att ta emot dem. Dessutom får de ekonomiskt stöd under tiden de söker arbete i Norge.

Men då hjälper ni ju ungdomarna att flytta ut från kommunen?
– Ja kritiken var så ifrån början, säger Mohamed Chabchoub. Men vi var övertygade om att det här var rätt. Ungdomarna blir lite av ambassadörer för Söderhamn samtidigt som de känner att de har stöd från sin hemkommun. I Norge får de arbetserfarenhet och referenser och kan sedan komma tillbaka mycket starkare.

Hur har det gått?

– Succé faktiskt. Många har kommit tillbaka efter sex månader med intjänat kapital som de använt för högskolestudier eller för att starta eget. Man har fått erfarenhet och större självtillit. En del har valt att jobba kvar i Norge, men vet att de har sina rötter i Söderhamn och att de alltid är välkomna tillbaka.

”Högtrycket” är en annan ungdomsaktivitet där Arbetsförmedlingen samarbetar med olika förvaltningar och företag inom kommunen. Här är målet att hitta 200 praktikplatser hos företagen i Söderhamn. Hittills i år har man nått 150 praktikplatser.

– Så det går åt rätt håll tack vare att vi samverkar här i kommunen, säger Mohamed Chabchoub.