Årets företagare VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE OCH KUNDER

0
345

PQ Projektledning firar sitt
10e år med bravur. Valda
till Årets företagare i både
Eskilstuna och hela
Södermanland är vi ett företag
som vill fortsätta
växa starkt.

Eskilstuna befinner sig i en
tillväxt- och omställningsfas
och vi behöver bli
fler medarbetare här, säger Jonas
Karlsson, VD, projektledare och
delägare i företaget. Vi arbetar
som en ellips i hela Mälardalen
med våra kontor i både Eskilstuna,
Västerås och Stockholm även om
orterna bara visar var våra 35 medarbetare
har sin bas. Vi jobbar där
våra kunder behöver oss.
Ett team från PQ består i många
fall av medarbetare från olika kontor
för att kunden ska få bästa
tänkbara samlade kompetens till
sitt projekt.
– Inflyttningen till Eskilstuna
är hög och det smittar av sig även
på vår bransch. I den plan vi har
för de närmaste 3-5 åren behöver
vi 4-5 nya medarbetare varje år.

Ett av skälen till att PQ Projektledning
valdes till Årets företagare
är personalpolitiken. Och det är
inte bara Jonas Karlsson som säger
det. Juryn till Årets företagare
motiverade valet av PQ
Projektledning med att företagets
framgångar har nåtts ”genom att
satsa på att bygga en bra personalkultur”.
Bland annat tack vare att
”företaget leds med tydliga målsättningar
för tillväxt och årligen
mäter både hur bolaget och dess
medarbetare mår”.
Bland PQ Projektlednings kunder
finns nästan alla aktörer på
bygg- och fastighetsmarknaden –
privata fastighetsägare, stat och
kommun, vård och landsting
samt industrin. Under de tio år
som företaget verkat har man genomfört
fler än 1 400 uppdrag åt
cirka 300 återkommande kunder,
främst i Mälardalen, med rådgivning,
projektledning, projekteringsledning
och byggledning.
– Våra uppdragsgivare förväntar
sig att de projekt vi är engagerade i
ska levereras i tid, till budgeterad
kostnad och med för det aktuella
projektet, rätt kvalitet. Våra kunder
har ofta ett kombinerat behov
av projektkompetens och resurs
samt vill säkra projektmålen, säger
Jonas Karlsson. Det är där vi kan
fylla en funktion.

– Inför varje projekt värderar vi
noggrant tid, budget och andra krav
från kunden. På så sätt säkrar vi en
hög kvalitet i de löpande beslut som
tas under projektgenomförandet.
– Genom vår tydliga kundbas,
byggherreorganisationer skapar vi
trygghet genom att inte utsätta
oss för intressekonflikter som lätt
kan uppstå annars.
– Vi är lokalt förankrade och prioriterar
lokala utveck- lingsprojekt.
– Vi är involverade i många
olika projekt i Eskilstuna, som
till exempel logistikcenter, bostäder
i Munktellstaden och modernisering
av Gallerian, så vi behöver
bli fler medarbetare med
kompetens, laganda och prestigelöshet,
säger Jonas Karlsson, som
själv även är engagerad i
Affärsplan Eskilstuna som syftar
till att skapa fler arbetstillfällen.
– Värdet och tillgången i en
konsultverksamhet som vår är
just personalen.
Välkommen att höra av dig.