Återvunnet stål driver fartyg över hela världen

Björneborg Steel är ett anrikt
smidesföretag där produktionen
har pågått sedan 1656. Att
göra stål av återvunnet skrot
som sedan blir propelleraxlar
till stora fartyg är en av specialiteterna.
Genom återvinning
producerar man världsledande
produkter.

– Vi har mycket fina hållbarhetsvärden
i vår produktion, säger marknadschefen
Håkan Dedorsson. Upp till 99 procent
av våra råvaror är återvunnet material i
form av skrot och legeringar. Dessutom
använder vi 100 procent fossilfri el när
vi smälter om skrotet, och våra produkter
är helt återvinningsbara. Det gör att
vi har ett väldigt litet klimatavtryck jämfört
med en del andra stålproducenter.
En av företagets stora kunder är
Kongsberg Maritime i Kristinehamn
som utvecklar och tillverkar framdriftsystem
för fartyg. Björneborg Steel levererar
långa propelleraxlar där kunden
sedan monterar stora propellrar.
– Vi tillverkar axlar som väger upp till
45 ton och med längder på 24 meter, säger
Håkan Dedorsson. Man börjar med
att smälta skrot som renas till rent stål,
därefter smider man fram en grundform
med hjälp av nordens största smidespress.
Sedan grovbearbetas axlarna innan
de skickas till bearbetningspartnern
Blue Future i Kristinehamn. Där görs
slutbearbetning och finputsningen av
axlarna.

Det marina kundsegmentet står i dag
för cirka 40 procent av omsättningen
hos Björneborg Steel. Andra produkter
som levereras till kunder över hela världen
är exempelvis verktygsstål till bilindustrin,
rotoraxlar till stora elmotorer,
valsar till stålindustrin och de mest kritiska
rören till oljeborrplattformar.
På senare tid har nya ägare gått in med
kapital vilket gör att Björneborg Steel
kan utvecklas och göra nya investeringar.
– En av dessa investeringar är på 25
MSEK och är en unik långhålsborrmaskin
som kan borra centrumhål i propelleraxlar
upp till 24 meters längd, berättar
Håkan Dedorsson. Hålen borras för
att dra hydraulikledningar i centrum på
axlarna och på så sätt kunna styra de
ställbara propellerbladen för maximal
verkningsgrad och bränsleekonomi.
Håkan Dedorsson tar upp ytterligare
en strategisk storinvestering:
– Vi har nyligen tecknat en avsiktsförklaring
med Blue Future om att förvärva
just färdigbearbetningsmaskinerna för
långa axlar, vilket gör oss till en komplett
leverantör – från skrot till helt färdig
produkt. Med dessa investeringar
stärker vi vår konkurrenskraft avsevärt
och står starkt rustade inför framtiden,
avslutar Dedorsson.