Att dela sparar tid och pengar

Frågan vi ofta ställer oss när vi talar
om miljön är om vi är beredda att betala
för mer hållbarhet? Philip
Näslund, projektledare, och Lucas
Röhlinger, samhällsplanerare, som jobbar
i projektet Sharing City Umeå, menar
att frågan inte alltid är relevant.

– Miljö och ekonomi går ofta hand i
hand. Om vi delar resurser istället för att
äga allt själva kan vi göra stor skillnad för
miljön, säger Philip Näslund.
Projektet testar bland annat så kallade
servicehubbar – platser som erbjuder olika
tjänster som delas med andra. Till exempel
kan mat och andra varor levereras
till en hubb som ska ligga i nära anslutning
till hemmen.
– Målet är att förenkla vardagen och spara
tid, pengar och miljö, samtidigt som vi
arbetar för att Umeå ska vara en tät stad med
korta reseavstånd, säger Philip Näslund.

Lucas Röhlinger menar att delning kommer
att bli en viktig del av ett hållbart
samhälle. Han undersöker vilka tjänster
som ska erbjudas vid servicehubbarna i
framtiden.
– Ett exempel är hur vi använder våra
bilar. Statistiskt sett står bilen stilla 95
procent av tiden och det är inte särskilt
hållbart. Om vi delar bil istället använder
vi våra resurser bättre. Men, det måste
vara enkelt och gå snabbt att dela.
I det planerade bostadsområdet Tomtebo
strand diskuteras till exempel servicehubbar
för de boende.