Balticgruppens vd David Carlsson: ”Vi är framsynta stadsutvecklare”

0
168

– Umeås vision är vår vision.
Tillväxt är avgörande för Umeå
och för oss.
Det säger David Carlsson, vd
och koncernchef för Balticgruppen
sedan ett år tillbaka.
– Vi vill bygga en stad som
tänker nytt kring förtätning, stärker
kopplingen mellan centrum
och Umeå universitetsstad och
gör det hållbart.

Balticgruppen tillhör de stora aktörerna
i Umeå och delaktiga i uppförandet
av flera uppmärksammade
byggnader och områden i Umeå. Väven,
gallerian Utopia och Konstnärligt campus
är några av dem. Men det handlar
inte enbart om att bygga enstaka fastigheter,
alla är de del i det sammanhängande
nät som utgör en stads karaktär.
– Umeås plan är att växa med ett
Luleå och då handlar det om så mycket
mer än bostäder, säger David Carlsson.
Vi vill förstå hur vi som företag kan bidra
till stadens framtida tillväxt och
samtidigt skapa hållbara förutsättningar
för de som bor i staden och de företag
som verkar i staden. Vårt största bidrag
är när vi gör det vi kan bäst: att investera
långsiktigt för framtiden genom att utveckla,
bygga och förvalta fastigheter.
– Jag skulle vilja beskriva oss som
framsynta stadsutvecklare.
Att ”bygga stad” i Umeå är för Balticgruppen
möjligheten att koppla samman
centrum och Umeå universitetsstad.
– Just nu har vi två ”centrum” istället
för en kärna som skulle kunna bära hela
stadens styrkor.

Balticgruppen är engagerade
i Östra station och
Hamrinsberget
som är två
viktiga länkar i det Umeå
som växer samman. Inom
kort sätts spaden i marken
på Östra station och på
Hamrinsberget
pågår detaljplanearbetet
för fullt.
Områdena
kommer att
ge plats för bland annat
kongressanläggning,
kontor, bostäder, livsmedelsaffär,
gym, restauranger och flera parkeringshus.
– Vi arbetar för att komplettera platsen
genom att bygga blandstad, genom att
mixa olika typer av funktioner, service
och bostäder i samma stadsdel
för att på så vis stärka områdets
betydelsefulla roll som nod inom
hållbart resande. Här passerar 40 000–
50 000 människor dagligen vilket underlättar
stadskärnans utbredning i den här
riktningen, säger David Carlsson.

Med en geografisk närhet till sjukhuset,
universiteten, flygplatsen och utvecklingsområdet
Ön har projekt Östra
station en vital funktion i Umeås utökade
stadskärna.
– Just vår geografiska närhet är en
styrka i Umeå. En stad som vår femkilometersstad
kan verkligen bli en
blandstad där invånarna har nära till
allt, arbete, bostad, skola, affärer, kommunikation
och inte minst trygghet.
– Klippta buskar och bättre gatubelysning
är bra och viktigt, men tryggheten
skapas genom umgänget och närheten
till andra människor fler timmar på
dygnet.

Att allt fler människor väljer att bo i städer
är ett faktum världen över och urbaniseringen
förväntas öka. Den hållbara
stad vi ser i horisonten möter mänskliga
behov med smarta lösningar för minimal
miljöbelastning och maximal livskvalitet.
– I grunden är vi ett entreprenörsdrivet
företag och är stolta över det. Att vi
dessutom arbetar med vår egen närmiljö
där vi själva lever blir tillsammans
ryggraden i Balticgruppen. Därför är
också Umeås vision vår vision.