Bergmansgatan Från sidogata till innerstadspuls

Kvarteret Gråsejen på Bergmansgatan
i Mölndals innerstad
är nu inne i sin sista byggfas.
Det som tidigare närmast
kan beskrivas som en lugn
sidogata, får nu med två nya
huskroppar, tillsammans med
det redan byggda kvarteret
Hajen, ett enormt lyft med
tanke på innehåll, gestaltning
och folkliv.

– När allt är färdigt kommer
Bergmansgatan
med sitt centrala läge
att vara en gata av innerstadskaraktär
med både bostäder, butiker och restauranger.
Ett klart tillskott till det stadsliv
som nu tar form, säger Majken Kumlin
Goulding, kommunikationsansvarig på
Mölndalsbostäder.
Mölndalsbostäder har under de senaste
åren accelererat rejält vad gäller nya
bostäder och lokaler för kontor, handel
och restauranger i Mölndals innerstad.

Först på plats var kvarteret Hajen, med
inflyttning under åren 2018 och 2019,
som med sitt 16 våningar höga punkthus
har blivit ett landmärke för hela staden.
– Det har blivit en mötesplats med
stadspuls, liv och rörelse, precis som det
var tänkt. Mycket på grund av det nya
stadsbiblioteket och det optimala läget
utefter gågatan, mitt emot Mölndal
Galleria. Men också mycket tack vare
198 nya hyresrätter och därmed ett stort
tillskott av boende i innerstaden, säger
Majken Kumlin Goulding.
Det som nu återstår är att slutföra
bygget av kvarteret Gråsejen utmed
Bergmansgatan,
mitt emot Mölndals
torg. Det handlar om två 5-våningshus
med totalt 106 hyreslägenheter. För övrigt
Mölndals
första projekt med helt
rökfria hus i nyproduktion. Uthyrning
påbörjas nu under hösten och de första
inflyttningarna sker i april 2020.
– Utifrån det stora intresset att hyra
lägenhet i kvarteret Hajen, med flera
hundra sökande per lägenhet, räknar vi
med ett liknande efterfrågetryck på de
här lägenheterna. Det centrala läget med
endast tio minuter till Korsvägen i
Göteborg, säger väl det mesta, menar
Majken Kumlin Goulding.
Med det nu pågående bygget utmed
Bergmansgatan slutför Mölndalsbostäder
i den här fasen sitt uppdrag att förstärka
innerstaden med nya bostäder.

I kvarteret skapas också totalt åtta lokaler
för handel och restauranger. Klart
är att bland andra Gourmetkorv flyttar in
och även norrländska Bastard Burgers
som är välkända för sina högrevsburgare,
samt en italiensk bistro.
– Vi är väldigt nöjda med etableringarna,
eftersom vi vet att alla tre serverar bra
mat i moderna och spännande miljöer.
Det gör att vi ytterligare förstärker innerstadens
redan goda utbud av matställen.
Majken Kumlin Goulding konstaterar
att omvandlingen av innerstaden, har varit
en intensiv och samtidigt otroligt
spännande period för Mölndalsbostäder.
– För oss som allmännyttigt bostadsbolag
har målsättningen och drivkraften
hela tiden varit att hjälpa till att förverkliga
stadens vision om en livfull stadskärna,
en tillgänglig och attraktiv blandstad,
med plats både för boende, arbete
och för alla besökare. Det tycker jag
verkligen vi har lyckats med, och vi ser
fram emot att stadens gestalningsarbete
av gator, trottoarer och torg ska sätta
pricken över i.
Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Mölndalsbostäder