Bo i Kungens kurva med närhet till allt!

Bo i Kungens kurva?! Om bara
några år kan det vara möjligt.
KF Fastigheter planerar för
cirka 3 500 nya lägenheter här
med inflyttning till 2023.
Bostäderna är en del i den
plan Huddinge kommun har
för att utveckla området till
en ny stadsdel.

KF Fastigheters område ligger söder
om IKEA, öster om Heron
City och gränsar till Gömmarens
naturreservat. I dag ligger här några
höga kontors- och industrifastigheter
i rött tegel på halva
området, byggda i slutet av 70-talet
av dåvarande LM Ericsson, och
skog på andra halvan.
– En fantastisk plats med alldeles
unika förutsättningar, säger
Helena Liljedahl, vd på KF
Fastigheter. Här finns närhet
till natur, handel, kultur och infrastruktur.
Här ska man kunna leva ett meningsfyllt
vardagsliv med allt inom räckhåll.
3 500 nya bostäder i flerbostadshus för
kanske 10 000 nya invånare i
Kungens kurva är inget som
KF Fastigheter gör ensamt,
kommunen är engagerad
i hela områdets utveckling.
Idéerna, visionerna
och planerna är ett samarbete
mellan kommunen,
KF Fastigheter och andra
intressenter i området. Planen är att IKEA
Köpcentrum bygger ut och nya Spårväg
Syd kommer att dras genom området.

Kungens kurva ska utvecklas till en ny
levande och omväxlande stadsdel med all
den närservice som krävs i form av allt
från skolor, förskolor och vård till caféer,
butiker, kultur, fritidsmöjligheter och
upplevelser. Och, inte minst, fungerande
kommunikationer. Behovet av nya bostäder
är drivkraften, och ett sådant arbete
tar naturligtvis tid.
Kungens kurva har i landstingets regionala
utvecklingsplan för Stockholmsregionen
angetts som en ”utpekad regional
stadskärna” i Storstockholm, vilket
innebär ett prioriterat område utanför
city som ska avlasta med kontor, bostäder
och kommunikationer.
KF Fastigheter köpte det 15 ha stora
området för drygt tio år sedan och planerade
då för volymhandel och Coopbutik, med Förbifart
Stockholm som hjälpsam tillfart.
Men när samhällets efterfrågan
förändras, förändras också planerna.
Handeln kommer att fortsätta att
vara central i hela Kungens kurva,
men utseendet med stora asfalterade parkeringsytor,
”lador” med varuhus, öde på
kvällar och nätter är inte en sorts område
som ligger i tiden.
– Detta är ett spännande bostadsprojekt,
säger Inga Medin Stein, projektledare
för KF Fastigheter. Att bygga så stort
på en plats där det tidigare inte funnits
bostäder och närservice är en utmaning.
Men det ger också en unik möjlighet att
skapa något mycket bra.
Visionsbilderna som ÅWL Arkitekterhar
tagit fram tillsammans med KF
Fastigheter och Huddinge kommun visar
upp en väv av gator i flera kvarter som
kopplar samman bebyggelse och natur
och samtidigt skapar platser och stråk
som gynnar det sociala livet. Bland annat
en stor grön park vid det som kan bli
skola i området.
– En skola som ska kunna vara en plats
som erbjuder liv och rörelse även
på kvällar och helger, säger James
Martin, arkitekt på ÅWL. Varför
inte hyra ut klassrum, café, matsal,
bibliotek? Du kommer på morgonen,
lämnar barn på förskola och får
med dig ett matpaket till jobbet!

Idéerna sprudlar för sådant som ger en
stadsdel liv.
– Husen i kvarteren kommer att vara
både låga och riktigt höga, generöst med
plats för gröna stråk och ljus genom kvarteren
och små ´pocket parks´, säger Sara
Revström, landskapsarkitekt på ÅWL.
En inspiration har varit Manhattan, men
på Kungens kurvavis.
– Med nära till Gömmarens skog,
idrottsplats och
ridskola som redan finns här, kan
vardagen bli enkel och helgerna
äventyr! Målgruppen
för de nya bostäderna är främst
småbarnsfamiljer som söker en
trygg plats att rota sig på, med tillgång
till all den service de behöver. Samtidigt
som vild natur är granne i Gömmarens
naturreservat. Hela området kommer att
byggas i etapper och planarbetet pågår
tillsammans med ytterligare utredningar
av området.
Visionen över området och dess invånare
som Sara Revström i starten skissade
ner på en bit kollegieblockspapper – en
kvinna med en stövel på ena foten och
klacksko på den andra, med en portfölj i
ena handen och en svampkorg i den andra
– är på väg att bli verklighet.
Första inflyttning är planerad till
2023. Färdigbyggt kan området vara cirka
tio år senare.