BORSÖKNA FÅR FÖRSKOLA

0
581

Barndomsminnena är som diabilder med sol och bad i Borsöknasjön
och cykelturer med grannbarnen. En sådan uppväxt borde fler
ha möjlighet att få.
Med de tankarna bygger nu familjeföretaget Faskunge Fastigheter
prisvärda, inflyttningsklara hus och Borsöknas första förskola.
– Idén är att bygga hus som du ska ha råd att bo i om du har ett
jobb. Och i Borsökna finns allt en barnfamilj kan önska sig med
tryggheten och närheten till både naturen och till stan, säger Ankie
Bandstigen, vd för Faskunge Fastigheter.

Vägen in till det nybyggda området
är inte helt klar och en
grävmaskin är i full färd med
att att anlägga ny parkering
till badet. Längre ner i backen står de
kedjehus som ingick i första etappen i
Borsökna Östergård.
Det lyser i fönstren och utanför står det
trehjulingar och kombibilar parkerade.
Vid allhelgonahelgen nästa år flyttar tolv
familjer in i de nya radhusen i etapp två – de
första kontrakten har redan tecknats.
– Det är samma nybyggaranda här nu
som när mina föräldrar byggde hus här på
60-talet, säger Ankie Bandstigen.
På den tiden bodde familjen Bandstigen
i lägenhet i Skogsängen innan de fick
möjlighet att bygga ett egnahemshus. Ett
generationsskifte pågår nu när husen blir
för stora för de äldre att sköta om och trädgården
mest en belastning.
– Egentligen var min tanke att ge äldre
en möjlighet att få ett enklare boende
utan att behöva flytta ifrån Borsökna.
Under researcharbetet förstod jag dock
att det största behovet finns hos de yngre
som idag inte har råd att köpa hus. Idén
är nu att erbjuda den här generationen
det som jag själv fick som barn, säger
Ankie Bandstigen.
När allt är klart ska det stå 100 hus
här. För att göra husen så billiga som
möjligt har arkitekterna på Tyréns fått i
uppdrag att rita smart för att hålla nere
produktionskostnaderna.
– Men än så länge har vi inte behövt
göra avkall på materialval. Alla hus har
Marbodalkök och stavparkett i ek. Husen
upplåts med bostadsrätt för att kontantinsatsen
inte ska vara så hög. Faskunges
husköpare behöver inte oroa sig. Radhusen
i Borsökna är helt enkelt är för billiga
för att hushållen ska drabbas av ett
eventuellt skärpt amorteringskrav. Vi vågar
påstå att ”har du ett jobb, så har du
råd med våra hus”.

UNDER UPPVÄXTEN har Ankie kunnat
följa Eskilstunas utveckling från
bruksort med arbetskraftsinvandring och
den smältdegel av möjligheter som det
har skapat. Idag har Eskilstuna utvecklats
till en framtidsstad som i realiteten fungerar
som en kranskommun till Stockholm.
Nya, snabba transportvägar och tågtrafik
gör det möjligt att pendla. Samtidigt
som den dynamiska politiska atmosfären
med socialdemokrater och moderater i
ledningen har skapat en mylla där internationella
företag väljer att sätta skott.
Ankie Bandstigens hjärta klappar för
Eskilstuna och med familjeföretaget
Faskunge Fastigheter
finns en policy att
bara använda lokala entreprenörer.
– I slutändan betyder det att folk från
orten vill kunna gå rakryggade och känner
ett större ansvar. Engagemanget blir
på riktigt och för oss är det en investering
i det lokala samhället, säger Ankie
Bandstigen.
Hon vet vad hon pratar om. Hennes
egen familj har satt Eskilstuna på världskartan
med STIGA Sports, som finns representerade
i över 100 länder. Tillverkningen
av pulkor och bordtennisstommar
har tagits hem till Eskilstuna och därmed
skapat arbetstillfällen och bidragit till att
utveckla hemstaden. Faskunge Fastigheter
å sin sida låter bygga ut Borsökna
med en fin kvartersgata, som sedan överlämnas
till Eskilstuna kommun.
– Som familjeföretag har vi alltid tyckt
att det är viktigt med traditioner och
långsiktighet, säger Ankie Bandstigen.
Även om barndomsbilderna från
Borsökna numera är sepiafärgade, så är
det nutida Borsökna sig likt. Allt finns
kvar – till och med Monas Närlivs
där Ankie Bandstigen hängde
med sina vänner i tonåren.
Visionen är att i
Borsökna skapa en bykänsla
med plats för
olika kulturer och åldrar.
Tankarna på ett
generationsboende
finns kvar i planerna
för området
längre fram.
– Det kan bara
vara positivt att
barn och äldre får
finnas i närheten
av varandra. Som
ett första steg är jag stolt över att vi kan
erbjuda Borsöknas första förskola, säger
Ankie Bandstigen. Parallellt med utbyggnaden
av Borsökna Östergård driver
Faskunge ytterligare en detaljplan, som
även kommer ge plats för ett vårdboende
med 54 vårdplatser.

DIABILDERNA FRÅN 60-TALET
vara blekta, men nu fotograferas
Borsöknabarnens
första steg med mobilkamera
– måhända med sepiafilter – och
medan det nysådda gräset växer föds nya
idéer för att bidra till Borsökna som ett av
Eskilstunas mest attraktiva villaområden.
– Faskunge Fastigheter har ett starkt
varför; det ska vara roligt och det ska finnas
en skaparglädje. Jag ser att vi kommer
att få detta att fungera, säger Ankie
Bandstigen.