Bostadsmix för livets olika skeden

0
291

Det är inte bara Lunds tätort som
växer. Även i de östra kommundelarna
driver kommunen på för fler
bostäder. Här finns närheten till
natur, en öppen och lugn bykänsla
plus goda pendlingsmöjligheter.
– Hur och var i kommunen man
vill bo varierar i livets olika skeden
– och det utgår vår planering från,
säger Anita Wallin, exploateringschef
på Lunds kommun.

Lund är en kommun man trivs i.
Förutom alla de som är födda och
uppväxta i Lund, är det många
som kommer hit för att arbeta eller studera
och blir kvar. Man köper hus, får
familj och åren går. En utmaning för
stadsplanerarna är att få en rotation på
bostadsmarknaden så att mindre och
billigare lägenheter blir lediga för nya
studenter, att villor och radhus omsätts
på marknaden för barnfamiljer och att
äldre har någonstans att flytta när det
blir för bökigt att ta hand om hus och
trädgård.
– Många seniorer efterfrågar enklare
boenden där de inte behöver ta ansvar
för underhåll, men ändå kan pyssla i sin
trädgård och sitta ute under sommarhalvåret.
Därför ser vi gärna fler alternativ
som passar äldre, vilket därmed frigör
villor och äganderätter åt barnfamiljer
och andra som vill in i området, säger
Anita Wallin.

Det räcker därmed inte att ha tillräckligt
många bostäder – det är lika viktigt
att ha rätt mix mellan hyresrätter, bostadsrätter
och äganderätter.
– En hyresrätt kan vara så mycket mer
än en lägenhet i ett flerfamiljshus. Just
nu ser vi att flera byggföretag tar fram
intressanta lösningar för just hyresrätter.
Det är även attraktivt för hushåll
som inte kan eller vill köpa, säger Anita
Wallin.
Kommunen ser gärna en högre utbyggnadstakt
i de östra kommundelarna,
men är beroende av byggföretagens
planer och kalkyler.
– Hyror och fastighetspriser är lägre i
östra Lund medan byggkostnaderna är
ungefär desamma som i staden, vilket är
en utmaning för både oss och byggföretagen,
säger Anita Wallin.
Hur Lund ska växa fram till 2040 är
enligt det förslag till ny översiktsplan
som just nu är ute på remiss.

Text: Cecilie Östby • Illustration och foto: Petter Lönegård, LKF, Möller Arkitekter, A-K Jangmark, Lunds kommun, BoKlok