BREDBAND TILL ALLA VAR MAN ÄN BOR

0
329

Bredband i NorrtäljeNorrtälje kommun har tagit fram
ett it-infrastrukturprogram som syftar
till ett väl utbyggt bredbandsnät via
fi ber till alla i hela kommunen.

I en geografiskt stor kommun som Norrtälje,
med en stor landsbygds- och skärgårdsbefolkning,
är det givetvis en utmaning
att nå upp till regeringens målsättning
om att 90 procent av befolkningen
ska ha tillgång till bredband 2020.
– Vi sträcker oss ännu längre. Vår ambition
är att alla som vill ska ha tillgång
till ett bra och säkert nätverk 2020, minst
100 megabit. Det gäller både invånare
och företag, oavsett var man bor eller verkar
inom Norrtälje kommun, säger Patrik
Törnberg, bredbandssamordnare Norrtälje
kommun.
Ett väl utbyggt bredbandsnät är, menar
han, en förutsättning för Norrtälje med
sin ambition att vara en attraktiv, tillväxtorienterad
kommun. Grundtanken är att
det inte ska vara dyrare att få bredband på
landsbygden än att koppla upp sig på ett
kommersiellt nät i staden. Så hur ser strategin
då ut för att nå dit?

Det handlar om samverkan med
mark nadens aktörer, förklarar Patrik
Törnberg. Att helt enkelt locka dem att investera
i attraktiva bredbandslösningar
som underlättar för alla att koppla upp sig.
– Utmaningen är kommunens långa
avstånd samt att få alla att förstå vikten av
att ha en bra uppkoppling om man vill
följa med i samhällets utveckling, med
allt som den digitala världen har att erbjuda.
Där har vi bara sett början, menar
Patrik Törnberg.
– Inget kommer naturligtvis att ske av
sig självt. Det kommer att krävas egna
initiativ och ett personligt engagemang,
att grannar drar i gång och samordnar
projekt där man bor. Självklart med stöd
från kommunen och marknadens aktörer.