Butik och bostäder i samklang med naturen

0
456

Den goda jorden kommer att tas tillvara
i det nya bostadsområdet
Brunnshög där ICA och Veidekke
Bostad kommer att vara först på plats.
– Vi vill visa att det går att skapa ett
modernt bostadsområde med alla bekvämligheter
och samtidigt ge utrymme
för vår natur, säger Fredrik
Johansson, projektutvecklare på ICA
Fastigheter.

I sitt tävlingsbidrag om markanvisning
i Brunnshög stack ICA Fastigheter ut
hakan ordentligt – och vann.
– Tanken är att ta tillvara devisen ”den
goda jorden” och därför har vi anpassat
vårt bidrag till att vi bygger på gammal
jordbruksmark. Det kommer att märkas
i allt från konstruktionen till det vi erbjuder
våra boende och besökare i framtiden,
säger Fredrik Johansson.

ICA Fastigheters tävlingsbidrag har tagit
miljö- och hållbarhetsfokus ett steg längre.
Fasaderna kommer att utgöras av
bränt tegel som koppling till leran i den
goda jorden. I butiken blir utbudet så
långt det är möjligt närodlat och närproducerat.
Men inte bara det: genom att
bygga växthus på taket kommer det att ge
butiken möjlighet att erbjuda ”härodlat”.
– Handlaren har i alla tider varit navet
för all samhällsbyggnad. ICA vill vara en
aktör som tar ansvaret ännu längre.
Bland annat jobbar ICA med initiativet
ICA 2020 som syftar till att ta tillvara och
utveckla möjligheten för fler unga att arbeta
på ICA. Initiativet riktar sig till personer
som är 25 år eller yngre och står
långt från arbetsmarknaden. Vidare satsar
ICA mycket på humansponsring som
exempelvis Childhood och Glada Hudikteatern,
säger Fredrik Johansson.

Brunnshög är i dag jordbruksmark och
ICA och Veidekke Bostad blir pionjärer
på plats. Förutom ICA-butiken kommer
man att skapa mötesplatser med caféer,
restauranger och gym. Dessutom planeras
service som apotek, bibliotek och
vårdcentral med mera.
– Ovanpå butiken och runt omkring
kommer Veidekke Bostad att bygga 150
bostäder. Målet blir att skapa ett levande
bostadsområde som lever dygnet runt,
säger Fredrik Johansson.
Brunnshög blir ett omfattande projekt
när det gäller hållbarhetsfrågor där
ICA har möjlighet att ta ett större grepp
för att skapa en hållbar plats även långt
utanför ICA-butiken. ICA Fastigheter
har arbetat länge kring energilösningar
som är miljöcertifierade. I Brunnshög
kommer man att arbeta med att lösa en
del av energiförbrukningen i bostäderna
med den överskottsvärme som uppstår i
butiken.

Veidekke Bostad ser fram emot att få vara
en del av detta innovativa kvarter på
Brunnshög. De har erfarenhet av hållbart
byggande i urbana miljöer med närhet
till naturen. Veidekke Bostad var
bland annat först i Norden med Svanenmärkta
flerbostadshus.
– Vi tror att Brunnshög, med närheten
till det stora forskningscentret ESS
och Lunds kunskapsstråk, blir en spännande
internationell miljö där många
forskare och specialister kommer att
verka och bo.
– Brunnshög blir en modern stadsdel
med högt tempo och influenser från
många olika delar av världen. Inom
kvarteret Bona Terra kommer vi därför
att försöka medverka till att kunna erbjuda
ett stort utbud av service och olika
typer av “sharing”-upplägg. Till exempel
restauranger, mötesplatser och lounger
utanför hemmet, säger Peter Hedegaard,
affärsutvecklare på Veidekke Bostad.
En spännande faktor är att ICA
Fastigheter och Veidekke Bostad kommer
att vara först på plats. Spårvagnen
kommer att ha sin hållplats på torget
mitt emot ICA och all service kommer att
finnas när de första flyttar in.
– Det blir kollektivsmart eftersom
spårvagnen går direkt in till centrala
Lund åt ena hållet och åt andra hållet till
arbetsplatserna på Brunnshögsområdet,
som forskningscentret ESS och MAXLAB,
säger Peter Hedegaard.
Men de kommer inledningsvis att vara
ensamma ute på slätten.
– Det känns ansvarsfullt att vara först.
Brunnshög är ett område som kommer
att utvecklas under många år och kommer
troligen inte vara helt färdigt förrän
om 15-20 år. Att vara först innebär att vi
kommer att sätta en prägel på området
som kommer att bestå. Ansvaret att vara
samhällsbyggare har vi stor respekt för,
säger Peter Hedegaard.